مادر شهیدان «مهدی و مجید زین‌الدین» در جمع تعدادی از رزمندگان لشکر ۱۷ گفته بود «من خیلی می‌بینم از مهدی صحبت می‌کنند اما مجیدم غریب است». بر همین اساس رزمندگان لشکر دست به کار شدند تا خاطرات آقامجید…

فرهنگ و هنر

آخرین اخبار