وزیر فرهنگ:

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران معاصر را بسیار نیازمند جریان‌شناسی عملی و نظری دانست و پیشنهاد کرد: جریان‌شناسی که اکنون آغاز شده به روندی ادامه‌دار با تاکید بر اهتمام بر مراحل پسینی آن تبدیل شود.

فرهنگ و هنر

آخرین اخبار