بانوی شاخص روستایی سال ۹۹ مازندران درباره درخواستش از مسؤولان گفت: روان‌سازی اعمال مقررات قانونی، درک واحترام گذاری به ‌ایده‌های نو، کمک ‌به ‌رشد، ذوق و سلیقه‌هایی‌ که در راستای توسعه، تولید و…

استان‌ها

آخرین اخبار