وقتی از شهید مهدی موحدنیا می‌پرسند، در سوریه چه کار می‌کند، گفته بود: مسؤول تربیت بدنی فاطمیون شده‌ام، صبح تا شب کارم فقط بخور و بخوابه!

استان‌ها

آخرین اخبار