پشت پرده بازی رسانه‌ای پیرامون نرخ حقیقی دلار؛

به اعتقاد کارشناسان، به دلیل عدم شباهت ‌اقتصاد ایران و آمریکا، مطرح کردن نرخ حقیقی دلاربدون در نظر گرفتن اثر تعدیلی تورم دو کشور اشتباه است.

اقتصادی

آخرین اخبار