مدیر شعب بانک کشاورزی استان مازندران، طی گزارشی از عملکرد درخشان بانک کشاورزی در استان گفت: شعب استان مازندران از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۲، مبلغ ۱۴۸۴۵۹ میلیارد ریال تسهیلات، به…

اقتصادی

آخرین اخبار