رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اساس امنیت و اقتدار ما موشک‌ها، ناوها و تجهیزات نیستند بلکه مردم و قلب‌های آن‌هاست، گفت: دشمنان می‌دانند که اگر ما را تهدید کنند، تهدید می‌شوند و اگر اقدام…

سیاسی و اجتماعی

آخرین اخبار