برگزاری آیین‌های نوروزی همواره نزد مردم لرستان از اهمیت خاصی برخوردار بوده است اما با توجه به همصدایی همیشگی مردم این استان با طبیعت می توان سیزده بدر را به عنوان شاه بیت آداب و رسوم نوروزی در…

علم و محیط زیست

آخرین اخبار