شیخ حسین انصاریان:

استاد حوزه علمیه گفت: مسلمانان باید اخلاق انبیا و اولیای الهی را در جامعه اسلامی نهادینه کنند و این مهم تنها با عمل و رفتارشان امکان پذیر است.

مذهبی

آخرین اخبار