مراکز تخصصی در آمریکا گزارش دادند: باوجود حملات شدید ضد اسلام در فرانسه، جمعیت مسلمانان مقیم در این کشور ۱۲.۷ درصد افزایش یافته است.

به گزارش عاشورا، مراکز تخصصی در آمریکا درباره جمعیت مسلمانان مقیم در فرانسه گزارش دادند: تعداد مسلمانان مقیم در فرانسه 12.7 درصد افزایش یافته است، به طوری که تعداد آنها به هشت میلیون و 600 هزار نفر رسیده است.

براساس این گزارش، افزایش جمعیت مسلمانان در فرانسه به دلیل مهاجرت قانونی و غیرقانونی است که بین سال های 2014 و 2016 میلادی انجام شده است.

تعداد مسلمانان در فرانسه پیش از این نزدیک به پنج میلیون و 700 هزار نفر یعنی معادل 8.8 درصد از کل جمعیت فرانسه بود و این آمار با مهاجرت صفر است. پس از گذشت هشت سال جمعیت مسلمانان به هشت میلیون و 600 هزار نفر افزایش یافته است.

این درحالی است که برخی از پژوهشگران پیش بینی می کنند که جمعیت مسلمانان 17.4 درصد افزایش خواهد یافت و این جمعیت به 12 میلیون و 600 هزار نفر خواهد رسید.

برخی دیگر از پژوهشگران انتظار دارند که جمعیت مسلمانان فرانسه با رشد 18 درصدی رو به رو باشد و تعداد ساکنان مسلمان فرانسه به 13 میلیون و 200 هزار نفر برسد.

براساس این گزارش، 53 درصد از مسلمانان مهاجر بین سال های 2010 و 2016 میلادی به فرانسه و اروپا رسیدند.

کارشناسان معتقدند که با آغاز سال 2050 میلادی 14 درصد از ساکنان اروپا را مسلمانان تشکیل می دهند که نسبت به شاخص فعلی سه برابر خواهد شد.

در این گزارش آمده است: این اطلاعات درباره تعداد مسلمانان در فرانسه در سال 2020 میلادی است. این گزارش تنها براساس تخمین های آماری تهیه شده است، زیرا دولت فرانسه اجازه آمارگیری را که شامل نژاد و مذهب باشد، نمی دهد.

برهمین اساس، اسلام دومین دین در فرانسه به شمار می آید. نسبت مسلمانان در فرانسه در زمان کنونی افزایش یافته است. به همین دلیل، اسلام به خاطر افزایش تعداد مسلمانان به عنوان یکی از ادیان اساسی این کشور به شمار می آید.

دولت فرانسه زمین هایی را برای ساخت مساجد در همه شهرهای این کشور اختصاص داده است. همچنین اجازه بازگشایی پاساژهای تجاری بزرگ و تهیه گوشت های حلال را به مسلمانان داده است .

 

 

 

ارسال نظر