رئیس ستاد اربعین از خارج شدن قانونی ۵۰۰ ایرانی برای شرکت در مراسم اربعین خبرداد و گفت:پیش بینی می کنیم بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر قاچاقی به عراق رفته اند.

حسین ذوالفقاری، در گفتگو با مهر، در جواب به سوالی مبنی بر اینکه چند ایرانی به خاطر شرکت در مراسم اربعین سال جاری از کشور خارج شده اند، خاطرنشان کرد :تعداد محدودی از افراد به صورت قاچاق سعی داشتند تا از کشور خارج شوند که در مرزها اغلب اینها شناسایی و دستگیر شدند و به داخل کشور بازگردانده شدند.

وی افزود:یک سری از افراد هم توسط عراقی ها شناسایی و دستگیر شدند و به داخل کشور عودت داده شدند.

رئیس ستاد اربعین گفت:حدود ۵۰۰ نفر از ایرانیان با مجوزی که از سمت نخست وزیر عراق صادر شده بود توانستند به صورت قانونی از کشور خارج شوند و به عراق بروند.

معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور در جواب به سوال دیگر  مبنی بر اینکه پیش بینی می کنید چند نفر به صورت قاچاقی توانستند از مرز عبور کنند و به عراق بروند، گفت:پیش بینی می کنیم به جز افرادی که دستگیر شده و عودت داده شده اند، حدود ۳۰۰ نفر قاچاقی از مرز عبور کرده و به عراق رفته اند.

ارسال نظر