مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان عنوان کرد؛

ایجاد نگرش‌های نوین راه برون رفت از مشکلات در شرایط اقتصادی فعلی

ایجاد نگرش‌های نوین راه برون رفت از مشکلات در شرایط اقتصادی فعلی

مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: ایجاد نگرش های نوین در مدیریت قراردادها؛ راه برون رفت از مشکلات پروژه ها در شرایط اقتصادی فعلی است.

به گزارش عاشورانیوز به نقل از خبرگزاری ایسنا - بهروز آقایی افزود: نگرش های نوین در جهت ایمن سازی و حمایت بخش خصوصی متقاضی اجرای پروژه های عمرانی دولتی می تواند تحرک بیشتری به پیشرفت پروژه های عمرانی القا کند.

آقایی گفت: اجرای پروژه های عمرانی در کشور در حال توسعه ای همچون ایران، به ویژه در شرایط جنگ اقتصادی حاصل از اعمال تحریم های ظالمانه، بیش از پیش اهمیت یافته به گونه ای که با اولویت بخشی به اجرای پروژه های زیربنایی که گشایش گلوگاه های اقتصادی کشور را در پی دارد و مطابق با سیاست های کلی نظام در جهت خنثی سازی هر چه بیشتر تحریم ها عمل می نماید، می توان همچون قبل در مسیر توسعه گام برداشت.

وی اضافه کرد: در این شرایط پیچیده و سخت الگوهای جدید و  تدوین سیاست ها و راهکارهای اجرایی هوشمندانه و بازنگری در تیپ های قراردادها در جهت کاهش عوامل ریسک در پروژه های دولتی موجب تعدیل مشکلات در مسیر نیل به اهداف حاصل از بهره برداری از پروژه، آسیب کمتر بخش خصوصی فعال در این حوزه و در نهایت افزایش منافع ملی خواهد داشت.

آقایی عنوان کرد: همواره برای ترسیم آینده صحیح برای پروژه های توسعه ای کشور می بایست الگوی ضرر و زیان را برای پیمانکاران و تامین کنندگاه مدنظر قرار داد.

وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که ریسک حاصل از شرایط ناپایدار اقتصادی با گذشت زمان نسبت به مبدا زمانی پروژه نقش بیشتری پیدا می کند جهت خنثی سازی این موضوع میتوان در همان ابتدا زمینه تامین مصالح و تجهیزات اساسی و مؤثر پروژه را با ایجاد مکانیزم های مالی فراهم نمود تا با حفظ بنیه مالی پیمانکاران به این اهداف مهم نیز دست یافت.

انتهای پیام

 

ارسال نظر