الزام دستگاه‌های اجرایی به جذب استعدادهای برتر و نخبه

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان از تصویب آیین‌نامه «جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی کشور» در هیات وزیران خبر داد و گفت: تمام دستگاه‌های اجرایی ملزم به انجام تکالیف مقرر در این آیین‌نامه هستند.

به گزارش عاشورانیوز به نقل از خبرگزاری ایرنا، ناصر باقری‌مقدم درباره تصویب آیین‌نامه «جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی کشور» گفت: هیات وزیران در جلسه دوم اسفند ۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و بنیاد ملی نخبگان، آیین نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه های اجرایی را تصویب کرد. 

باقری مقدم ادامه داد: بر همین اساس، بنیاد متعهد است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه ‎ماه‌ از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه. شیوه نامه شناسایی صاحبان استعداد برتر دارای توانمندی‌های بالقوه و بالفعل را با در نظر گرفتن شایستگی‌های علمی پژوهشی، فناوری و افتخارات متقاضیان. شایستگی‌های شغلی، فرهنگی، اجتماعی و سوابق کاری با جهت‌گیری ایجاد تحول در دستگا‎ه‌های اجرایی تنظیم و به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موضوع ماده (۱۱۶) قانون مدیریت برساند.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان درباره متقاضیان برخورداری از مزایای این آیین نامه بیان کرد: متقاضیان می توانند در سال آخر تحصیل در دانشگاه یا در زمان گذراندن خدمت ضرورت سربازی درخواست خود را برای احراز صلاحیت به بنیاد اعلام دارند.

باقری‌مقدم درباره نحوه ورود به خدمت، جذب و استخدام نخبگان و استعدادهای برتر نیز گفت: دستگاه های اجرایی بر اساس سهمیه ای که با بنیاد به طور سالانه تعیین و توافق می کنند، با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور و واحدهای تابع آن، در چارچوب منابع مصوب سالیانه و با رعایت قوانین و مقررات استخدامی مربوط نسبت به جذب و به کارگیری مشمولین این آیین نامه اقدام خواهند کرد.

وی با بیان اینکه برنامه زمان بندی جذب و سهمیه‌های استخدامی سالانه تهیه و به اطلاع عموم خواهد رسید، گفت: سازمان موظف است ترتیبی اتخاذ کند که در اصلاح طرح های طبقه بندی مشاغل دستگاه های اجرایی، شرایط احراز پست های سازمانی تخصصی و اختصاصی به گونه ای اصلاح شود که متضمن شرایط نخبگی و استعدادهای برتر برای جذب و انتصاب باشد.

باقری مقدم ادامه داد: همچنین بنابر مفاد این آیین‌نامه سازمان اداری و استخدامی کشور باید هر ساله آزمون عمومی و اختصاصی متناسب با مشاغل موضوع این آیین نامه را همراه با سایر آزمون های استخدامی یا مستقل از آنها، ویژه استخدام برگزیدگان صاحب استعداد برتر و نخبه در دستگاه های اجرایی برگزار کند و متقاضیان جذب و استخدام وفق این آیین نامه چنانچه بتوانند با موفقیت آزمون عمومی، اختصاصی و گزینش را طی کنند، دستگاه های اجرایی موظف هستند تمهیدات لازم برای تصدی پست ثابت در مشاغل حاکمیتی و رسمی شدن را برای آنها فراهم کنند.

وی در ادامه افزود: درصورتی که هرکدام از دستگاه های مشمول این آیین نامه نیاز به دریافت خدمات نخبگان و استعدادهای برتر برگزیده داشته باشند، سازمان اداری و استخدامی کشور باید اشخاص یاد شده را در اولویت قرار دهد. همچنین دستگاه اجرایی می توانند در صورت نیاز، مشمولین این آیین نامه را در قالب سمت های مدیریت حرفه ای بدون رعایت سلسله مراتب مدیریتی وفق بند (الف) ماده ‎(۵۴)‌ قانون مدیریت منصوب کنند.

قائم مقام بنیاد ملی نخبگان خاطرنشان کرد:‌ مطابق آیین نامه مذکور و با هدف اثرگذاری بیشتر نخبگان و استعدادهای برتر دوره های آموزشی، رشد و توانمندسازی برای مشمولین طراحی و اجرا خواهد شد.

وی درباره مستعدان برتر مشمول نظام وظیفه نیز گفت: دستگاه‌های اجرایی موظفند در استفاده از نیروها از محل امریه سربازی، افراد نخبه و استعداد برتر را در اولویت قرار دهند. همچنین برگزیدگان موضوع مواد (۳) و (۱۵) این آیین نامه از محدویت های سنی مندرج در مقررات دولتی برای احراز هرکدام از پست ها و مشاغل دولتی معاف هستند (به استثنای حداقل و حداکثر سن).

باقری‌مقدم درباره توجه این آیین‌نامه به موضوع نگهداشت نخبگان و استعدادهای برتر نیز گفت: سازمان موظف است با همکاری بنیاد ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، شیوه نامه نگهداشت و ارتقای نیروهای استعداد برتر و نخبه دستگاه های اجرایی، شامل نحوه شناسایی، ترسیم کارراهه شغلی، تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد نخبگانی و حفظ پویایی و چگونگی زمینه سازی برای اثرگذاری را تدوین و به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موضوع ماده (۱۱۶) قانون مدیریت برساند و سامانه ذی ربط را برای اجرای شیوه نامه مذکور ایجاد کند.

وی در ادامه از تشکیل کارگروه پایش و نگهداری سرمایه انسانی نخبه و استعداد برترخبر داد و گفت: به منظور راهبری اجرای این آیین نامه در دستگاه اجرایی، پایش عملکرد برگزیدگان و ارایه گزارش عملکرد سالیانه به سازمان و ‎بنیاد،‌ کارگروه پایش و نگهداری سرمایه انسانی نخبه و استعداد برتر، ذیل شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه تشکیل می شود.

‌باقری مقدم با بیان اینکه کارگروه دایمی مشترکی با حضور نمایندگان سازمان. سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد تشکیل و بر حسن انجام مواد این آیین نامه نظارت خواهند داشت، تصریح کرد: این کارگروه موظف است اعتراضات برگزیدگان را نسبت به امور استخدامی آنها در دستگاه های اجرایی، سازمان و بنیاد پیگیری و نتیجه بررسی را به معترضین اعلام کند.

‌امتیازات و تسهیلات برگزیدگان این آیین نامه به شرح ذیل اعلام شده است:
*«قرار گرفتن در دو رتبه یا سه طبقه بالاتر از رتبه و طبقه تعیین شده بر اساس ماده ‎(۶۵)‌ قانون مدیریت در بدو استخدام»
*«استفاده از سقف امتیاز فوق العاده ویژه موضوع بند ‎(۱۰) ماده ‎(۶۸)‌ قانون مدیریت»،
*«اولویت در استفاده از راتبه های آموزشی کوتاه مدت داخل و خارج از کشورش در شرایط یکسان با سایر کارمندان»
*«کاهش سوابق تجربی مورد نیاز برای انتصاب به پست های مدیریتی و سرپرستی طبق مواد (۵۳)، (۵۴)‌ و (۵۷) قانون مدیریت و مقررات مربوط برای مشمولین این آیین نامه تا پنجاه درصد (۵۰/) نسبت به سایر کارمندان»،
*«تغییر وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی در صورت درخواست برگزیده شاغل در دستگاه اجرایی»
*«برخورداری از شرایط شناوری ساعت کار یا دورکاری در چارچوب شیوه نامه موضوع ماده (۱۵) این آیین نامه».
‎*«اولویت در عهده گرفتن مسئولیت های تخصصی و خبرگی در دستگاه اجرایی و ارتقای شغلی نسبت به سایر مستخدمین»
*«پرداخت حق التحقیق و حق التألیف تا سقف پنجاه درصد (۵۰/) بیش از سایر کارکنان»
*«الزام دستگاه های اجرایی به جابه جایی برگزیدگان به شکل انتقال بین دستگاه های اجرایی و واحدهای سازمانی در صورت موافقت دستگاه مقصد».

افرادی که پیش از ابلاغ این آیین نامه، بر اساس تصویب نامه یادشده برگزیده شده اند در صورت عدم برگزیدگی طبق این آیین نامه. کماکان از امتیازات تصویب نامه سابق برخوردار هستند.

ارسال نظر