حکومت مهدوی، دوران کمال عقل و ایمان بشری

هدف از خلقت بشر، رسیدن انسان به کمال است. همه انبیاء و اولیاء برای رساندن انسان به کمال مطلق آمدند. دوران پس از ظهور و در عصر حکومت مهدوی، انسان به نهایت تکامل دست می‌یابد و زیباترین زندگی را برای خود رقم می‌زند.

به گزارش عاشورا نیوز به نقل از خبرگزاری ایرنا

۱. عقل انسان کامل می‌شود

امام باقر ( ع ) می‌فرمایند: هنگامی که قائم ما قیام کند؛ دست خود را بر سر بندگان می گذارد و با آن عقل هایشان را کامل می کند و اخلاقشان را نیکو می گرداند ، و به وسیله او به رشد و کمال می رسند. (بحار ، ج ۵۲ ، ص ۳۳۶ )

۲. علم انسان رشد می‌کند

وقتی عقل کامل شد، زمینه درک بسیاری از مباحث علمی و معرفتی نیز در وجود انسان شکل می پذیرد و او می تواند در آگاهی و شناخت رشد کند.

امام صادق ( ع ) می‌فرمایند: علم و دانش، بیست و هفت حرف است و همه آن چه پیامبران آورده اند، تنها دو حرف آن است و مردم تا کنون جز با آن دو حرف، آشنایی ندارند و هنگامی که قائم ما قیام کند، بیست و پنج حرف دیگر را بیرون آورده، آن را در میان مردم نشر و گسترش می‌دهد. (الزام الناصب، ج ۲ ، ص ۳۰۷)

۳. قدرت انسان رشد می‌کند 

رشد انسان، تنها در عقل و علم و شناخت نیست. انسان‌ها در حکومت مهدوی از نظر قوت و قدرت نیز رشد می‌کنند.

امام سجاد ( ع ) می‌فرمایند: هنگامی که قائم ما قیام نماید، خداوند بلا و آفت را از شیعیان و پیروان ما برمی‌دارد و دل های آنان را همانند قطعه آهن محکم می کند، و نیرو و قدرت هر یک از آنان به مقدار نیروی چهل نفر خواهد شد. (خصال صدوق، ج ۲، ص ۵۴۲)

۴. ایمان انسان رشد می‌کند 

در پرتو رشد عقلی و دانش و در پرتو قدرت شیعیان ، گرایش به اسلام ناب محمدی ( ص ) هم افزایش می یابد . اسلام جهان گیر می شود ، و همه انسان ها مسلمان واقعی و مومن حقیقی می شوند .

امام باقر ( ع ) می فرمایند : هیچ یهودی و مسیحی و هر که غیر خدا را می پرستد ، باقی نمی ماند ، جز آن که به قائم ما ایمان می آورد و او را تصدیق می کند و یگانه امت ، امت اسلامی می شود . ( امام مهدی عج ، از ولادت تا ظهور، ص ۵۸۷)

امام صادق ( ع ) هم می‌فرمایند: در عصر قائم ما، هیچ پیرو دینی در روی زمین باقی نمی‌ماند؛ مگر این که دین اسلام را می پذیرد و ایمان می‌آورد. ( ارشاد مفید، ص ۳۶۴ )

در جامعه عاقل، عالم، عابد و در جامعه‌ای که دین حاکم باشد و مردم بر اساس معیارهای دینی عمل کنند

۱. امنیت به اوج می‌رسد 

امام زمان ( عج ) می‌فرمایند: همانا من سبب آرامش و امنیت مردم روی زمین هستم. ( کمال الدین و تمام النعمه ، ص ۴۸۵ )

امام باقر ( ع ) می‌فرمایند: در زمان حضرت مهدی ( عج )، اگر زنی ضعیف و ناتوان، از شرق به غرب جهان سفر کند ، هیچ کس به او اذیت و آزار نمی رساند. ( تفسیر برهان، ج ۱، ص ۳۶۹ )

۲. عدالت گسترش می‌یابد

امام علی ( ع ) می‌فرمایند: امام مهدی ( عج )، قاضیان زشتکار را کنار می‌گذارد، دست سازشکاران را از سر مردم کوتاه می‌کند، و حکمرانان ستم پیشه را عزل می‌نماید، و زمین را از هر نادرست و خائنی پاک می‌سازد. (بحار، ج ۵۱، ص ۱۲۰ )

امام باقر ( ع ) می‌فرمایند: هنگامی که مهدی ما اهل بیت قیام کند ، مال را مساوی تقسیم کند و عدالت را در میان رعیت برقرار سازد ، و در احکام و قضاوت، عدالت را اجرا نماید. (یوم الخلاص ، ص ۳۷۹ )

پیامبر اکرم (ص) می‌فرمایند: مهدی از فرزندان من است... مثل شهاب ثاقب می‌آید و زمین را پر از عدل وداد خواهد کرد. (کمال الدین و تمام النعمه، ص ۲۸۷ )

۳. رفاه کامل می شود

پیامبر اسلام ( ص ) می فرمایند: در زمان ظهور مهدی ( عج ) همه طبقات امت من ، چنان در رفاه زندگی می کنند که قبل از او هیچ انسان خوب و ستمگری به آن رفاه نرسیده باشد. (کشف الغمه، ج ۳، ص ۲۶۶ )

در کتاب زند، که کتاب مذهبی زرتشتیان است، می‌خوانیم: بعد از پیروزی ایزدان ، و برانداختن تبار اهریمنان ، عالم کیهان به سعادت اصلی خود رسیده، و بنی آدم بر تخت نیک بختی خواهند نشست. ( رجالی تهرانی ، امام زمان ( عج )، ص ۲۱ )

۴. زمین نورانی می‌گردد

امام صادق ( ع ) می‌فرمایند: چون قائم ما قیام کند، زمین به نور پروردگارش روشن گردد. ( اثبات الهداه ، ج۳ ، ص ۵۱۵ )

۵. مومنان صالح وارث زمین می‌شوند

در زبور داود می آورد: زمین را بندگان صالح ما به ارث می برند. ( رجالی ، امام زمان ( عج ) ، ص ۲۳ )

خداوند در آیه ۱۰۵ سوره انبیاء می آورد: همانا ما پس از تورات، در زبور نوشتیم بی گمان بندگان شایسته ام وارث زمین خواهند شد.

استاد محسن قرائتی در تفسیر این آیه می‌آورد: در روایات متعدد آمده است آن بندگان صالحی که وارث زمین خواهند شد، یاران حضرت مهدی ( عج ) هستند.

ارسال نظر