افزایش ناچیز یارانه نقدی در دولت قبل با وجود ۷ برابر شدن درآمد هدفمندی یارانه‌ها

در ۴ سال پایانی دولت قبل درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها ۸۲۴ هزار میلیارد تومان بود که فقط ۲۳۴ هزار میلیارد تومان آن به طور یارانه مستقیم نقدی بین مردم توزیع شد و مابقی صرف سایر مخارج دولت شد.

به گزارش عاشورانیوز به نقل از خبرگزاری ایرنا، در حالی که در هشت سال دولت قبل درآمد دولت از افزایش قیمت‌های ناشی از هدفمندی یارانه‌ها ۷ برابر شد، اما رقم یارانه نقدی مردم با احتساب یارانه بنزین حداکثر ۲ برابر شد.

در بودجه سال ۱۳۹۲ که توسط دولت دهم تدوین شد درآمد دولت از افزایش قیمت‌های ناشی از هدفمندی یارانه‌ها ۵۰ هزار میلیارد تومان تصویب شده بود. این درآمد حاصل گران کردن قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌های کالاهای اساسی بود.

در دولت دهم از رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها ۴۱ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت یارانه نقدی ۴۵۵۰۰ تومانی به مردم در نظر گرفته شده بود و ۹ هزار میلیارد تومان مابقی هم صرف کمک به بخش تولید و سلامت می‌شد.

در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با تصمیمات متناوبی که برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف تدریجی یارانه‌های مختلف گرفته شد، درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها سال به سال بیشتر شد به طوری که در سال پایانی دولت دوازدهم درآمد دولت از این محل به ۳۳۴ هزار میلیارد تومان رسید یعنی نزدیک به ۷ برابر شد.

به عبارت دیگر درآمد دولت دوازدهم از هدفمندی یارانه‌ها نسبت به دولت دهم ۲۸۴ هزار میلیارد تومان بیشتر شد و از ۵۰ هزار میلیارد تومان به ۳۳۴ هزار میلیارد تومان رسید.

اما دولت قبل با وجود این درآمد هنگفت، فقط بخش ناچیزی از آن را صرف افزایش واریز یارانه مستقیم نقدی به حساب مردم کرد و مابقی آن فدای کسری بودجه دولت شد.

آمارها نشان می‌دهد در آخرین بودجه‌ای که دولت دوازدهم تدوین کرد، فقط ۹۰ هزار میلیارد تومان از ۳۳۴ هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی یارانه‌ها برای پرداخت یارانه نقدی مردم در نظر گرفته شده بود و مابقی برای اجرای سایر تکالیف دولت یا تامین هزینه‌های شرکت‌های دولتی لحاظ شده بود به طوری که فقط ۸۰ هزار میلیارد تومان از درآمد دولت دوازدهم از هدفمندی یارانه‌ها برای جبران کسری بودجه شرکت‌های دولتی در نظر گرفته شده بود.

به همین دلیل با وجود افزایش ۷ برابری درآمد دولت قبل از هدفمندی یارانه‌ها، یارانه نقدی مردم حداکثر ۲ برابر شد و با احتساب یارانه بنزین، یارانه نقدی عموم مردم از ۴۵ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.

ارسال نظر