کاهش ۴۶ درصدی رشد اشتغال خالص در دولت‌های یازدهم و دوازدهم

بررسی آمار اشتغال در کشور از سال ۱۳۸۴ تاکنون، نشان می‌دهد دولت‌های نهم و دهم ۲.۷ میلیون اشتغال خالص ایجاد کردند اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم فقط ۱.۵ میلیون اشتغال خالص ایجاد شد.

به گزارش عاشورانیوز به نقل از خبرگزاری ایرنا، در بهار ۱۳۸۴ که فصل پایانی عملکرد دولت هشتم بود، تعداد جمعیت شاغلان کشور ۱۹٬۴۰۴٬۵۷۹ نفر بود که این تعداد در بهار ۱۳۹۲ و در پایان دولت دهم به  ۲۲٬۱۷۱٬۷۲۴ میلیون نفر رسید.

بر این اساس، در هشت سال دولت‌های نهم و دهم بر میزان خالص شاغلان در کشور   ۲٬۷۶۷٬۱۴۵  نفر اضافه شد. خالص شغل ایجاد شده از کم‌ کردن تعداد بیکارشدگان جدید از تعداد شاغلین جدید به دست می‌آید.

این در حالی است که دولت‌های یازدهم و دوازدهم در هشت سال فعالیت خود عملکرد ضعیف‌تری نسبت به دولت‌های نهم و دهم داشتند چراکه در بهار ۱۴۰۰ تعداد جمعیت شاغل در کشور به   ۲۳٬۶۷۵٬۸۹۴  نفر رسید که بیانگر افزایش   ۱٬۵۰۴٬۱۷۰  نفری شاغلان در کشور در هشت سال دولت حسن روحانی بود.

بدین ترتیب میزان رشد اشتغال خالص در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نسبت به دولت‌های نهم و دهم، ۴۶ درصد کاهش یافت و از ۲٬۷۶۷٬۱۴۵  نفر به ۱٬۵۰۴٬۱۷۰   رسید که به عبارتی می‌توان گفت دولت روحانی نسبت به دولت احمدی‌نژاد  ۱٬۲۶۲٬۹۷۵ خالص شغل کمتری ایجاد کرد.

ارسال نظر