رایزنان مأمور حمایت فرهنگی از ایرانیان خارج کشور هستند

رئیس جمهور با بیان اینکه رایزنان فرهنگی باید عمیقاً با مبانی اسلام، انقلاب و اندیشه های امام و رهبری آشنا باشند، توجه و حمایت فرهنگی از ایرانیان خارج از کشور را از مهم ترین مأموریت های آنان دانست.

به گزارش عاشورا نیوز به نقل از خبرگزاری ایرنا، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در افتتاحیه دهمین اجلاس رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی که در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در حال برگزاری است، اظهار داشت: رایزنان فرهنگی با نگاه تحول محور در ارتباطات خارجی فاصله میان وضع موجود با وضع مطلوب را کم کنند.

رئیس جمهور با بیان اینکه رایزنان باید عمیقاً با مبانی اسلام، انقلاب و اندیشه های امام و رهبری آشنا باشند، تأکید کرد: توجه و حمایت فرهنگی از ایرانیان خارج از کشور از مهم ترین مأموریت های رایزنان فرهنگی است.

ارسال نظر