استفاده از سموم و کود شیمیایی برخلاف برنامه پنجم توسعه است

عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات خاک و آب گفت: استفاده از سموم و کود شیمیایی برخلاف برنامه پنجم توسعه است زیرا به محیط زیست آسیب جدی می‌رساند.

به گزارش عاشورانیوز به نقل از خبرگزاری ایسنا، علی اکبر زارع، در نشست علمی تخصصی گرامیداشت روز جهانی خاک که به همت گروه علوم و مهندسی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان برگزار شد، در خصوص غنی‌سازی زیستی؛ یک راه حل پایدار برای بهبود سلامت انسان، اظهار کرد: استفاده از کودهای ارگانیک به جای کودهای شیمیایی ضروری است.

وی  گفت: متاسفانه شاهد استفاده فراوان کودهای شیمیایی در مزارع هستیم که این کار موجب آلودگی خاک، آب و درنهایت انتقال آن به بدن انسان می‌شود.  

عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان با اشاره به سند پنجم توسعه کشور، افزود: در این سند آمده است که تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور باید ۳۵ درصد از کودهای مورد استفاده کشاورزان از نوع کودهای ارگانیک و طبیعی باشد.  

زارع عنوان کرد: استفاده از سموم و کود شیمیایی برخلاف برنامه پنجم توسعه است زیرا به محیط زیست آسیب جدی می‌رساند.

وجود نیترات در مواد غذایی سلامتی را تهدید می‌کند

وی تصریح کرد: کودهای ازته بیش از حد که در بخش کشاورزی استفاده می‌شود تبدیل به کادمیم سرطان‌زا می‌شود، ‌ نیترات در مواد غذایی جمع می‌شود و سلامتی را تهدید می‌کند.

عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان گفت: در بانک حاصلخیزی خاک، ۳۴ هزار و ۳۰۷ نمونه خاک وجود دارد.

زارع  عنوان کرد: براساس تحقیقات انجام شده تاثیر اقلیم بر میزان کربن آلی خاک را مشخص می کند و بین میزان بارندگی و متوسط کربن آلی در هر منطقه  همبستگی معناداری وجود دارد.

وی  خاطر نشان کرد: براساس نتایج آزمایشگاه خصوصی در استان خوزستان،  غلظت فسفر بر مبنای حد بحرانی ۱۵ میلی گرم در کیلوگرم خاک مشخص شده به گونه‌ای که این میزان  به عنوان مثال در شهرستان دزفول با انجام ۲۲ نمونه ۶۰، در شوش با ۲۰نمونه ۸۰، در رامشیر با انجام ۲۵ نمونه ۱۰۰  بوده است.

میانگین غلظت روی دانه های گندم کشور ۲۶ میلی گرم در کیلوگرم بوده است

عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات خاک و آب با اشاره به  وضعیت غلظت عناصر در نمونه­ های دانه گندم گفت: میانگین غلظت روی دانه های گندم کشور ۲۶ میلی گرم در کیلوگرم بوده است.

زارع ادامه داد: میانگین غلظت آهن در دانه های گندم کشور ۳۲ میلی گرم درکیلوگرم و حد مطلوب غلظت آهن در دانه های گندم  ۵۰-۷۰ میلی گرم درکیلوگرم است.

وی با بیان اینکه با در نظر گرفتن جذب روزانه قابل قبول ۳.۶۵ میلی­گرم نیترات بر کیلوگرم وزن بدن (تقریباً ۲۲۰ میلی­گرم در یک فرد ۶۰ کیلوگرمی)، هر فرد ۶۰ کیلوگرمی، لذا مجموع نیتراتی که از خوردن سبزیجات مورد مطالعه وارد بدن می شود با توجه به جدول فوق،   ۹۷.۰۱۷ میلی گرم است که از مقدار توصیه شده (۲۲۰ میلی گرم در یک فرد ۶۰ کیلوگرمی) کمتر است و از آنجا که از سایر منابع غذایی نیز نیترات وارد بدن مصرف کننده می‌­شود چنین به نظر می­‌رسد که اگر سبزیجاتی با غلظت­‌های گزارش شده مصرف شود، احتمال سمیت نیترات در بدن وجود ندارد.

دو مسیر اصلی برای انتقال روی به دانه

عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان بیان کرد: دو مسیر اصلی برای انتقال روی به دانه وجود دارد که مسیر اول شامل جذب پیوسته روی از خاک توسط دانه و مسیر دوم انتقال روی رسوب کرده در برگ­ها و اندام‌­های رویشی به دانه است.

زارع گفت:  به‌منظور افزایش غلظت روی در دانه یا باید غلظت روی قابل جذب در خاک در زمان پر شدن دانه افزایش یابد و یا عنصر روی مستقیم در اختیار اندام­های رویشی قرار گیرد.

وی ادامه داد: بطور کلی برای تصحیح کمبود روی در گیاهان با توجه به نوع گیاه، شرایط خاک، عملکرد گیاه، نوع کودهای مصرف شده در فصل قبل و غیره بین ۵ تا ۲۵ کیلوگرم سولفات روی قبل از کشت توصیه می‌­شود. همچنین در  ۲-۱ کیلوگرم در هکتار سولفات روی در مرحله پر شدن دانه محلول پاشی شود.

انتهای پیام

ارسال نظر