روز قدس، روز همبستگی جهان اسلام

یکی از مهم ترین جنبه های فکری و ایدئولوژیک انقلاب اسلامی مبارزه با ظلم و جور است و در این مسیر همواره ملت های آزادی خواه را به قیام علیه حاکمان دیکتاتور و مستبد دعوت می کند.

به گزارش عاشورا به نقل از خبرگزاری ایرنا، پیروزی انقلاب اسلامی ایران مهم ترین اتفاق ربع قرن پایانی قرن بیستم بود. مهم ترین مولفه انقلاب اسلامی بعد فرهنگی و دینی آن بود که با الهام از اندیشه های اصیل اسلامی دنبال تحقق عدالت و مساوات اسلامی است. یکی از مهم ترین جنبه های فکری و ایدئولوژیک انقلاب اسلامی  مبارزه با ظلم و جور است و در این مسیر ملت های آزادی خواه را به قیام علیه حاکمان دیکتاتور و مستبد دعوت می کند. حضرت آیت الله خمینی(ره) رهبر دینی انقلاب اسلامی ایران با تاسی از اندیشه های الهی و دینی و باور به پیروزی ایمان بر زور و ظلم، مبارزه با ظلم و تلاش برای تحقق عدالت اسلامی را همواره مورد تاکید قرار می داد.

نگاه عدالت خواهانه در اندیشه حضرت امام 

نگاه حضرت امام (ره) فراتر از مرزهای ایران اسلامی بود و بر این باور بود که باید ریشه های ظلم و تجاوز طلبی در هر گوشه خاک اسلامی گرفته شود. از نگاه حضرت امام، یکی از مناطقی که در طی تاریخ مورد ظلم و تجاوز آشکار قرار گرفته، سرزمین فلسطین است و در این منطقه صهیونیست ها با سیاست های ارعابی و تهدید آمیز، حقوق حقه و بنیادین ساکنان فلسطینی را نقض نموده اند.  در آن برهه تاریخی، با توجه به موضوع سازش دولت های عربی و بعد ها اردن هاشمی با رژیم صهیونیستی موضوع فلسطین به تدریج از متن و بطن تحولات جهان اسلام به کنار رفته بود و دست صهیونیست ها در تضییع حقوق فلسطینی ها به مراتب باز تر شده بود. در این شرایط حضرت امام خمینی در ابتکاری عملی ماندگار و تاریخ ساز، جمعه آخر ماه مبارک رمضان را روز قدس نام گذاری کرد و با این حرکت انقلابی و آزادی خواهانه اش، موضوع فلسطین و تجاوزطلبی صهیونیست ها را به کانون توجهات در سرتاسر جهان اسلام تبدیل کرد. 
در باب اهمیت روز قدس، حضرت امام(ره) این چنین می گوید: روز قدس یک روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد. روز قدس روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است، روز مقابله ملت‌ ها با ابرقدرت‌ هاست. روز قدس روزی است که باید به همه قدرت‌ ها هشدار دهیم که اسلام دیگر تحت سیطره شما و عمال خبیث شما نیست. روز قدس روز حیات اسلام است. روز قدس روزی است که اسلام را باید احیا کرد. مرور محتوایی بر مضمون سخنان  رهبر انقلاب اسلامی گویای این حقیقت راهبردی است که جهان اسلام در این روز مهم و مقدس متوجه خلاهای امنیتی، تهدیدات بیرونی و مهم تر از همه حل اختلافات و بازگشت به برادری و برابری اسلامی گردند. روز جهانی قدس روزی است که همه جهان اسلام بایستی به خطر و تهدید اصلی منطقه یعنی رژیم صهیونیستی فکر کنند و در نظر داشته باشند که القاسازی های رسانه ای از سوی جریان های هدفدار یهودی نسبت به برجسته سازی تهدید ایران، نباید باعث این شود که منبع اصلی تهدید ساز منطقه، به فراموشی سپرده شود.

نگرانی رژیم صهیونیستی از گفتمان دوستی و صلح طلبی ایران 

واقعیت امر این است که صهیونیست ها و حامیان شان متوجه این امر هستند که جمهوری اسلامی ایران محور و راهبر اصلی حمایت از حقوق حقه فلسطینی ها و افشا دهنده جنایت های رژیم صهیونیستی هستند. برای همین در تلاش اند با اقدامات موازی در دو عرصه دیپلماتیک و رسانه ای، این موضوع را در منطقه خاورمیانه جا بیندازند که فعالیت های منطقه ای جمهوری اسلامی عامل بی ثباتی هاست. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران ندا دهنده  اصلی صلح طلبی و دوستی در منطقه است. همین گفتمان دوستی و صلح طلبی جمهوری اسلامی ایران برای رژیم صهیونیستی منشا نگرانی است. در واقع مطلوب صهیونیست ها، بی ثباتی و تنش در روابط کشورهای جهان اسلام است تا توان و ظرفیت این کشور مصروف خنثی سازی تهدیدات همدیگر شود. از این منظر راز دشمنی تمام عیار صهیونیست ها با جمهوری اسلامی در همین قدرت نرم و گفتمان صلح طلبانه اش است که تصور دارند که تداوم روند گفتمانی جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام می تواند زمینه سازی انزوای کامل سیاسی و ارتباطی شان در این منطقه شود. از این جهت ضرورت دارد به مناسبت روز جهانی قدس کشورهای بزرگ اسلامی با بازخوانی دقیق اندیشه های بلند حضرت امام خمینی(ره) بیش از گذشته اهتمام به موضوع ظلم ستیزی و مقابله با تجاوز طلبی رژیم صهیونیستی توجه نمایند. بزرگترین آفت و تهدید جامعه بزرگ اسلامی، بی تفاوتی به سرنوشت یکدیگر است. نباید این تصور که موضوع فلسطین مربوط به جعرافیا و مردم فلسطین است، نسبت به ظلم و تجاوز به حریم انسان ها در این منطقه اسلام بی تفاوت ماند. کشورهای عربی منطقه بایستی به حافظه تاریخی تجاوزطلبی های رژیم صهیونیستی توجه داشته باشند که این رژیم در دیر زمانی با همه کشورهای محیط پیرامونی اش جنگ و نزاع داشته است. روز قدس فرصتی برای یادآوری جنایت های صهیونیست و تامل در رمز قدرت اتحاد  و همدلی جهان اسلام است که این اتحاد در صورت عملیاتی شدن، می تواند ضمن تحقق خقوق مادی و معنوی فلسطینی ها، ارامش و ثبات پایدار را نیز به منطقه به ارمغان آورد.

 

ارسال نظر