مقام دانشگاهی روس:عضویت ایران درسازمان شانگهای ازفشارهای غرب می کاهد

رئیس دانشکده سیاست های جهانی دانشگاه دولتی مسکو (ام. گ.او) گفت: عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای از فشار های غرب بر این کشور خواهد کاست و تاثیر مثبت بر ساختار همکاری اقتصادی خارجی آن خواهد گذاشت.

به گزارش عاشورا نیوز به نقل از خبرگزاری ایرنا ،«آندره سیدوروف» روز یکشنبه  تصریح کرد: ایران، روسیه و چین تحت فشارهای شدید غرب به سرکردگی آمریکا قرار دارند اما با توجه به ویژگی های اقتصادی، ایران بیشتر از دو کشور دیگر از تحریم ها آسیب می بیند.

به گفته وی، عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای به عنوان عضو کامل، فرصت های جدید برای تهران برای مقابله با تحریم های یکجانبه ظالمانه و غیرقانونی بوجود می آورد.

وی با بیان اینکه ایران در عرصه مقابله با تحریم ها از تجربیات بسیار زیادی برخوردار است، اظهار داشت: ایران در همکاری با کشورهای عضو سازمان شانگهای از این تجربیات استفاده می کند و شکی نیست تعامل با روسیه و چین دو کشور دیگر مورد تحریم غرب، دستاوردهای خوبی به همراه خواهد داشت.

رئیس دانشکده سیاست های جهانی دانشگاه دولتی مسکو خاطرنشان کرد که سازمان همکاری شانگهای در حال تقویت است و عضویت ایران در آن به اعتبار و وجهه آن در سطح جهانی می افزاید و در سالهای آینده کشورهای بیشتری به این سازمان خواهند پیوست.

وی افزود: سازمان همکاری شانگهای به وزنه سنگینی در برابر غرب تبدیل می شود و می تواند با موفقیت از زیاده طلبی ها و سیستم سلطه طلبی آن بویژه آمریکا جلوگیری کند.

به گفته این مقام دانشگاهی روس، سازمان همکاری شانگهای در راستای مقابله با نظام تک قطبی ادعایی آمریکا است و این سازمان در آینده نقش تعیین کننده در برقراری نظام چندقطبی با قطب های جدید قدرت ازجمله روسیه، ایران، چین و هند ایفا خواهد کرد. 

به گزارش ایرنا، در پایان بیست و یکمین نشست سران سازمان شانگهای که در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد، سران ۸ کشور عضو اصلی سازمان، نظر موافق خود را با تبدیل عضویت جمهوری اسلامی ایران از عضو ناظر به عضو اصلی اعلام و اسناد مربوط به آن را امضا کردند.

بر این اساس فرآیند فنی تبدیل عضویت ایران به عنوان یکی از اعضای اصلی سازمان آغاز شده و کشورمان از این پس به عنوان عضو اصلی این سازمان مهم منطقه ای با کشورهای عضو، همکاری و تعامل خواهد داشت.

ارسال نظر