بیانیه شفاهی بنیاد بین المللی مستشهدین عاشورا در سازمان ملل متحد

قرائت بیانیه شفاهی بنیاد بین المللی مستشهدین عاشورا در خصوص مقابله با اسلام هراسی در پنجاه دومین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو توسط دکتر حسین رضازاده قرائت شد.

به گزارش عاشورا نیوز : در پنجاه و دومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد  ، بنیاد بین المللی مستشهدین عاشورا موفق به ثبت سه بیانیه کتبی و یک بیانیه شفاهی در خصوص اسلام هراسی و توهین به مقدسات مسلمانان نمود .

قرائت بیانیه  شفاهی بنیاد بین المللی مستشهدین عاشورا در خصوص مقابله با اسلام هراسی توسط دکتر حسین رضازاده  مدیر کمیته بین الملل این بنیاد و عضو هیات علمی دانشگاه مازندران، در زمان 90 دقیقه به زمان انگلیسی قرائت و در صحن شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای اعضای محترم آن شورا پخش شد.

1

2345678

ارسال نظر