قالیباف: نیروی نظامی خارجی باعث تهدید و ناامنی در منطقه است

رییس مجلس شورای اسلامی گفت: هرگونه حضور نیروی نظامی خارج از منطقه، امنیت منطقه را حفظ و تقویت نمی کند بلکه خود آنها باعث تهدید و ناامنی هستند.

به گزارش عاشورا به نقل از خبرگزاری ایرنا، محمدباقر قالیباف روز چهارشنبه در همایش مجازی "خلیج فارس خانه ماست" که در دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شد، با بیان اینکه خلیج فارس را پاره تن همه ملت ایران است، گفت: ملت ما عزیزان خود را برای حفظ امنیت این منطقه تقدیم کردند و شهدای زیادی همچون شهید مهدوی‌ها و شهید همت‌ها در جنگ مستقیم با نیروهای نظامی آمریکا و رژیم بعثی و صدام خائن  به شهادت رسیدند تا خلیج فارس همچنان فخر ایرانیان بماند.

رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امنیت در همه فرهنگ‌ها و ادیان مورد توجه قرار گرفته است، ‌ گفت: امنیت موضوع بسیار مهمی در زندگی همه انسان‌ها است و از جایگاه بالایی برخوردار است و این امنیت زمانی مهم می‌شود که برای زندگی آرام همه انسان‌ها در همه ابعاد مورد توجه است و خلیج فارس نیز از جمله این مناطق مهم است.

وی حضور قدرت‌های نظامی خارج از منطقه را در خلیج فارس را موجب ایجاد ناامنی دانست و گفت: حضور نیروهای نظامی بیگانه مانند آمریکا در منطقه سبب تهدید و ناامنی در منطقه است که سبب از بین رفتن فرصت های اقتصادی در منطقه و خارج از منطقه می‌شود.

قالیباف دلیل شکاف امنیتی میان شمال و جنوب خلیج فارس را حضور آمریکایی‌ها عنوان کرد و گفت: آنها آمده‌اند تا پدیده‌ها و روندهای متعدد را در منطقه ایجاد کنند و کنترل کنند و  فرایندهایی که منافع آنها را  از بعد ساختاری تامین می کند سازماندهی و مدیریت کنند تا اصلی ترین عامل در نا امنی خلیج فارس محسوب شوند.

رییس قوه مقننه ادامه داد:‌ آمریکا می‌خواهد با حضور در خلیج فارس،  در منطقه و اقتصاد جهانی اثر گذار شود و در این منطقه حساس که نقش بسیار مهمی در انرژی جهان دارد و موتور و پیشران  بخش اقتصادی است، ‌ حتی مقابل قدرت‌های اروپایی نیز اعمال قدرت کند تا امنیت رژیم صهیونیستی نیز حفظ شود.

قالیباف با تاکید بر اینکه ایران قوی و توانمند در عمل نشان داد که هرگز اجازه نمی‌دهد دست آمریکا در شمال خلیج فارس آثاری داشته باشد، ‌ اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران دست آنها را از شمال خلیج فارس  قطع کرد و امیدواریم کشورهای منطقه در کنار هم  پای آنها را از منطقه قطع کنند و روز اخراج نظامی های بیگانه از خلیج فارس از منطقه را جشن بگیریم.

وی خودباوری یکی از مهمترین مسائل برای تامین امنیت خلیج‌فارس عنوان کرد و افزود: ما باید به ظرفیت‌ها، توان و جوانان و ظرفیت های خود، اتحاد، مردم و قدرت ملی  ایمان داشته باشیم و ایمان داشته باشیم که ما می توانیم منطقه را اداره کنیم.

رییس مجلس شورای اسلامی همگرایی را یکی دیگر از عوامل تامین کننده امنیت خلیج فارس دانست و گفت: یکی از دلایل حضور نیروهای بیگانه در منطقه برای جلوگیری از همگرایی است و ما باید آگاهانه با این سیاست مخالفت کرده و از هرگونه واگرایی پرهیز کنیم زیرا ملت‌های منطقه از لحاظ فرهنگی بسیار به هم نزدیک و مسلمان هستیم و باید دست از لجبازی برداریم و در کنار هم قرار گرفته تا این منطقه را برای پیشرفت آماده کنیم.

قالیباف با بیان اینکه  خلیج فارس پاره تن همه ملت ایران است، گفت: ملت ما عزیزان خود را برای حفظ امنیت این منطقه تقدیم کردند و شهدای زیادی همچون شهید مهدوی‌ها و شهید همت ها در جنگ مستقیم با نیروهای نظامی آمریکا و رژیم بعثی و صدام خائن  به شهادت رسیدند تا خلیج فارس همچنان فخر ایرانیان بماند.

رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امنیت در همه فرهنگ‌ها و ادیان مورد توجه قرار گرفته است،‌ گفت: امنیت موضوع بسیار مهمی در زندگی همه انسان‌ها است و از جایگاه بالایی برخوردار است و این امنیت زمانی مهم می‌شود که برای زندگی آرام همه انسان ها در همه ابعاد مورد توجه است و خلیج فارس نیز از جمله این مناطق  مهم است.

وی حضور قدرت‌های نظامی خارج از منطقه را در خلیج فارس را موجب ایجاد ناامنی دانست و گفت: حضور نیروهای نظامی بیگانه مانند آمریکا در منطقه سبب تهدید و ناامنی در منطقه است که سبب از بین رفتن فرصت‌های اقتصادی در منطقه و خارج از منطقه می شود.

قالیباف دلیل شکاف امنیتی میان شمال و جنوب خلیج فارس را حضور آمریکایی‌ها عنوان کرد و گفت: آنها آمده‌اند تا پدیده‌ها و روندهای متعدد را در منطقه ایجاد و کنترل کنند و  فرایندهایی که منافع آنها را از بعد ساختاری تامین می‌کند سازماندهی و مدیریت کنند تا اصلی‌ترین عامل در نا امنی خلیج فارس محسوب شوند.

رییس قوه مقننه ادامه داد:‌ آمریکا با حضور در خلیج فارس می‌خواهد در منطقه و اقتصاد جهانی اثر گذار شود و در این منطقه حساس که نقش بسیار مهمی در انرژی جهان دارد و موتور و پیشران  بخش اقتصادی است،‌ حتی مقابل قدرت ها اروپایی نیز اعمال قدرت کند تا امنیت رژیم صهیونیستی نیز حفظ شود.

قالیباف با تاکید بر اینکه ایران قوی و توانمند در عمل نشان داد که هرگز اجازه نمی‌دهد دست آمریکا در شمال خلیج فارس آثاری داشته باشد،‌ اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران دست آنها را از شمال خلیج فارس قطع کرد و امیدواریم کشورهای منطقه در کنار هم  پای آنها را از منطقه قطع کنند و روز اخراج نظامی های بیگانه از خلیج فارس از منطقه را جشن بگیریم.

وی خودباوری یکی از مهمترین مسائل برای تامین امنیت خلیج‌فارس عنوان کرد و افزود: ما باید به ظرفیت‌ها، توان و جوانان و ظرفیت های خود، اتحاد، مردم و قدرت ملی  ایمان داشته باشیم و ایمان داشته باشیم که ما می توانیم منطقه را اداره کنیم.

رییس مجلس شورای اسلامی همگرایی را از دیگر از عوامل تامین کننده امنیت خلیج فارس دانست و گفت: یکی از دلایل حضور نیروهای بیگانه در منطقه برای جلوگیری از همگرایی است و ما باید آگاهانه با این سیاست مخالفت کرده و از هرگونه واگرایی پرهیز کنیم زیرا ملت‌های منطقه از لحاظ فرهنگی بسیار به هم نزدیک و مسلمان هستیم و باید دست از لجبازی برداریم و در کنار هم قرار گرفته تا این منطقه را برای پیشرفت آماده کنیم.

 

قالیباف بازدارندگی را سومین عامل برای امنیت خلیج فارس عنوان کرد و اظهار داشت: ما باید آنچنان قوی شویم که دشمنان ما و برهم‌زنندگان امنیت منطقه فرصت حضور در منطقه را نداشته باشند. ما نیازمند یک الگوی امنیتی بومی منطبق با شرایط منطقه خلیج فارس هستیم که در این الگوی بومی باید رویکرد را مورد توجه قرار دهیم.

وی ادامه داد:‌ نخست رویکرد سلبی است یعنی همه باور داشته باشیم که باید نیروهای فرامنطقه‌ای را از منطقه خود خارج کنیم  و دوم رویکرد ایجابی است که در آن در کنار هم با یک مشارکت حداکثری در ساختار فرهنگی،‌ سیاسی و اقتصادی و محیط زیستی به یکدیگر کمک کنیم  تا هم این منطقه به آرامش برسد  و بر اقتصاد جهانی اثر بگذارد.

رییس مجلس با تاکید یکی از فرصت‌هایی که  در کشور همه نهادها، مردم  و مسوولان باید به آن توجه کنند،‌ فرصت استفاده از سواحل خلیج فارس است،  گفت: توجه به توسعه دریا پایه باید توجه شود و سواحل دریای عمان فرصت بسیار خوب اقتصادی است که یکی از عوامل قوی شدن در منطقه است و ما از این موضوع غفلت کردیم.

قالیباف ادامه داد:‌ فرصت ترانزیت دریایی،‌ ریلی،‌ جاده‌ای و هوایی  را می توان در منطقه خلیج فارس مورد توجه قرار داد و ارتباطی که این منطقه با شرق آسیا و شبهه قاره هند می تواند برقرار کند،‌ از دیگر فرصت های این منطقه است. زیرا قرن 21 قرن آسیا است و بر همین اساس خلیج فارس و دریای عمان نقش کلیدی در این باور دارد. البته این متجلی شدن این فرصت نیازمند همکاری همه بخش‌های دولتی،‌ خصوصی و  مردم است تا به قطب صنعت و گردشگری تبدیل شود.

رییس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به  با اشاره به فایل صوتی منقطع شده منتشر شده از وزیر امور خارجه، گفت: تولید قدرت در همه ابعاد آن ضامن امنیت و دیپلماسی کشور است و اگر کسانی به هر بهانه‌ای،‌ دوگانگی قدرت میدانی و قدرت دیپلماسی را مطرح می‌کنند،‌ بدانند که این ضد منافع ملی، ضد تجارب بشری و ضد علم است و هیچ منطقی در آن نیست.

وی با بیان اینکه هنر حاج قاسم سلیمانی تولید قدرت برای کشور بود، افزود: ما درباره حاج قاسم حساس هستیم. زیرا او نماد مکتب حضرت امام رضوان الله و مقاومت کشورهای اسلامی و سید الشهدای مدافعین حرم بود. حاج قاسم الگوی جوانان امروز جهان اسلام و آزادیخواهان و قهرمان ملی است و ما حاضر نیستیم حتی یک خط کوچک بر سیمای درخشان این عزیز وارد شود. البته می‌دانیم که خداوند متعال حافظ و مدافع خون شهداست.

قالیباف خاطرنشان کرد: اگر شهید بهشتی را در آغاز انقلاب و در مقابله با منافقین از دست دادیم و سبب شد منافقین در کشور رسوا و ریشه آنها کنده شود، مطمئن هستیم که خون شهید سلیمانی هم غرب‌گراها را در کشور رسوا خواهد کرد و هم ریشه آنها را خواهد کند.​

ارسال نظر