قدردانی رییس جمهوری از دیوان محاسبات در ارائه گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۹

رییس جمهوری از اقدام دیوان محاسبات برای ارائه گزارش تفریغ بودجه ۹۹ زودتر از موعد مقرر قدردانی کرد.

به گزارش  عاشورا نیوز به نقل از خبرگزاری ایرنا ، آیت الله سید ابراهیم رییسی در مرقومه‌ای با تقدیر از اقدام دیوان محاسبات کشور در ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ که ۴ ماه پیش از موعد مقرر قانونی ارائه شد، توصیه‌هایی درباره جلوگیری از تکرار نقاط ضعف در دولت جدید و بودجه ۱۴۰۰ کل کشور به دستگاه‌های ذی ربط ارائه کرد.

ارسال نظر