قرائت بیانیه بنیاد بین المللی مستهدین عاشورا در پنجاه و چهارمین نشست شورای حقوق بشر

بنیاد بین المللی مستشهدین عاشورا در آیتم 4 شورای حقوق بشر سازمان ملل در خصوص هتک حرمت به قرآن کریم بیانیه قرائت کرد.

به گزارش عاشورا نیوز : سید قاسم میرنبی به عنوان دبیرکل بنیاد بین المللی مستشهدین عاشورا به عنوان یک نهاد  دارای مقام مشورتی سازمان ملل متحد در  پنجاه و چهارمین نشست  شورای حقوق بشر  که در تاریخ 26 سپتامبر  در ژنو ( کشور سوئیس) برگزار گردید، اقدام به قرائت بیانه ای با موضوع محکوم نمودن هتک حرمت به قرآن کریم کرد.

این بیانیه در بخش  آیتم 4 شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که با موضوع " وضعیت های حقوق بشری که نیازمند توجه شورا است " می باشد. قرائت شده و در آن به هتک حرمت به ساحت مقدس قرآن کریم در کشورهای سوئد و دانمارک نیز اشاره شده است.

متن کامل بیانیه:

آقای رئیس 

من می خواهم نگرانی عمیق خود را در مورد حملات مکرر به قرآن کریم در سوئد و دانمارک ابراز کنم. این جنایات باعث رنجش فراوان می شود، چشم انداز صلح و توسعه را تضعیف می کند و زخم هایی را در جوامع به جا می گذارد که می تواند چندین نسل طول بکشد تا بهبود یابد.

آقای رئیس

بنیاد بین المللی مستشهدین عاشورا از این شورا می خواهد تا از کشورهای عضو  بخواهد:

- اتخاذ تدابیر و سیاست هایی برای ترویج احترام کامل و حفاظت از اماکن مذهبی و اماکن مذهبی، قبرستان ها و زیارتگاه ها و اتخاذ تدابیر حفاظتی در مواردی که در معرض تخریب  هستند.

- خواستار تقویت تلاش‌های بین‌المللی برای تقویت گفت‌وگوی جهانی برای ترویج فرهنگ تساهل و صلح در همه سطوح، بر اساس احترام به حقوق بشر و تنوع ادیان و عقاید هستیم

متشکرم

Mr. President

I would like to express our deep concern about the repeated attacks on the Quran in Sweden and neighboring Denmark. These crimes cause immense suffering, undermine prospects for peace and development, and leave scars on communities and societies that can take generations to heal.

Mr. President

International Foundation Witnesses Ashoora urges this Council to call upon its member states to:

-adopt measures and policies to promote full respect for and protection of places of worship and religious sites, cemeteries, and shrines and to take protective measures in cases where they are vulnerable to vandalism or destruction.

-Calls for strengthened international efforts to foster a global dialogue for the promotion of a culture of tolerance and peace at all levels, based on respect for human rights and diversity of religions and beliefs.

Thank you

 

ارسال نظر