اسلام، پیروان خود را از ارتباط با کفار غیرحربی منع نکرده است

عضو شورای اندیشه‌ورز علوم و اندیشه اسلامی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در نقد یک نظر در موضوع تکفیر گفت: اینکه بگوییم ریشه پدیده تکفیر، تقسیم انسان‌ها به مؤمن و کافر است، مخالفت با نص صریح قرآن کریم است.

به گزارش تیتر عاشورا به نقل ازخبرگزاری فارس، آیت‌الله سیدمحمد قائم مقامی، عضو شورای اندیشه‌ورز علوم و اندیشه اسلامی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اشاره به ریشه پدیده تکفیر از منظر قرآن کریم گفت: اینکه بگوییم ریشه پدیده تکفیر، تقسیم انسان‌ها به مؤمن و کافر است و آن مطلقا مذموم است، مخالفت با نص صریح قرآن کریم است که در صدها آیه ازجمله آیه مبارکه «هو الذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مومن» با صراحت انسان‌ها را به مؤمن و کافر تقسیم کرده است. 

وی اضافه کرد: حال اگر در مقام تفسیر و تطبیق، کسانی به‌غلط تطبیق دادند و به ناحق حکم تکفیر کسانی را که در واقع کافر نیستند، صادر کردند و همچون تکفیری‌های عصر ما مرتکب حرام و باطل و جنایت شدند، موجب نمی‌شود که برای خوشایند دگراندیشان و کسانی که به ضرورت اصلاح متن دین و امکان تطرق خطا در متن وحی الهی قائلند، اصل تقسیم بندی انسان‌ها به مومن و کافر، مورد انکار واقع شود. 

این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر تقسیم انسان‌ها به دو عنوان مسالم و محارب و مبنا قرار دادن آن برای تعامل مومنان با دیگران که تقسیم‌بندی صحیح و سخن حقی است، نیز نمی‌تواند موجب تخطئه تقسیم انسانها به مومن و کافر باشد، زیرا هرچند رابطه میان کفر و محاربت به معنای محاربه با ولایت الهی و اولیاء خداوند و نه محاربه در اصطلاح فقهی، عموم و خصوص مطلق است و هر محارب قطعا کافر است لکن هر کافر الزاما محارب نیست و تقسیم کفار به حربی و غیر حربی، تقسیمی صحیح و معروف است و اسلام نیز پیروان خود را از مراعات و ارتباط و معاهده با کفار غیر حربی هرگز منع نکرده است. 

وی در پایان گفت: با این حال به هیچ وجه نمی‌توان منکر اصل تقسیم انسان‌ها به مومن و کافر که اصلی قرآنی، حدیثی، عقلی و فقهی است شد و صدها آیه و روایت و انبوه مباحث کلامی و فقهی در این مورد را نادیده گرفت و به‌واسطه زشتی تکفیر نابجا، اصل تکفیر را نابجا دانست. 


 

ارسال نظر