آیا می‌توان به‌جای نذر اطعام فقرا، مبلغ آن را پرداخت کرد؟

پاسخ استفتائاتی از دفتر مقام معظم رهبری از سوی پایگاه اطلاع رسانی معظم له منتشر شد.

به گزارش عاشورانیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم، پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری پاسخ استفتائاتی از معظم له را درباره «قضای نماز آیات بانوان هنگام عذر شرعی»، «جایگزین کردن نماز جعفر طیار با نافله»، «تغییر نذر» و «خمس کالایی که نسیه فروخته شده» منتشر کرد.

قضای نماز آیات بانوان هنگام عذر شرعی

سؤال: اگر هنگام عادت ماهانه، یکی از موجبات نماز آیات اتفاق بیفتد، وظیفه زن چیست؟

جواب: در نمازهای آیاتی که وقت معین و محدود ندارد مانند نماز زلزله، ادا و قضای نماز آیات بر حائض و نفاس واجب نیست و نیز در نمازهایی که وقت معین و محدود دارد مانند نماز خورشیدگرفتگی و ماه گرفتگی اگر در تمام وقت خورشیدگرفتگی، حائض بوده، ادا و قضای نماز آیات واجب نیست.

جایگزین کردن نماز جعفر طیار با نافله

سؤال: آیا می شود نماز جعفرطیار را به جای نوافل خواند، این نماز جای چند رکعت حساب می شود؟

جواب: نماز مذکور که چهار رکعت است (دوتا دو رکعتی )، می تواند جایگزین چهار رکعت از نوافل شود.

تغییر نذر

سؤال: نذر کردم در صورت قبولی در دانشگاه در روز اربعین امام حسین علیه السلام غذای نذری بدهم. آیا می‌توانم به جای غذا معادل هزینه آن را به نیازمندان کمک کنم؟

جواب: اگر صیغه مخصوص نذر را ـ که در رساله‌های عملیه ذکر شده است ـ نخوانده‌اید، عمل به آن لازم نیست و می‌توانید تغییر دهید ولی چنانچه صیغه نذر را خوانده باشید، باید بر طبق آن عمل کنید.

خمس کالایی که نسیه فروخته شده

سؤال: اگر کالایی را که از درآمد بین سال تهیه کرده‌ام نسیه بفروشم و موعد دریافت قیمت آن بعد از سال خمسی باشد، حکم خمس درآمد آن چیست؟

جواب: قیمت نقدی کالا در زمان معامله جزو درآمد سال معامله و سود فروش نسیه جزو درآمد سال دریافت است.

ارسال نظر