بخشی از تهاجمات و فتنه های وهابیت نسبت به عاشورا

تحریف تاریخ و سند سازی جهت تخریب ارکان و اهداف قیام عاشورا:

محقق:سید قاسم میرنبی بابلی

تحریف تاریخ و سند سازی جهت تخریب ارکان و اهداف قیام عاشورا:

ساخت اسناد مجعول در خصوص جشن و عید عاشورا

متاسفانه از جمله فعالیتهای خصمانه وهابیت ملعون در خصوص عاشور ابه صورتی است که آنها با ساخت و نشر احادیثی از رسول اکرم(ص) و فضیلت روزه گرفتن و جشن عاشورا اسنادی را منتشر نموده اند و ضمن تبلیغ جشن عاشورا دیگران را به انجام آداب خود ساخته ای که به خورد جامعه داده اند فرا می خوانند

در زیر این صفحه بخشی از پوسترهای تبلیغی این جریان جهت اطلاع قرار داده شده است

1409074871498140907489477514090749012321409074917736IMG-20141120-WA0062_ÚÇÔæÑÇÁ_íßÝÑ_ÇáÓäÉ_ÇáãÇÖíÉ_ (2)

ارسال نظر