بخشی از تهاجمات و فتنه های وهابیت نسبت به عاشورا

تحریف تاریخ و سند سازی جهت تخریب ارکان و اهداف قیام عاشورا:

محقق:سید قاسم میرنبی بابلی

تحریف تاریخ و سند سازی جهت تخریب ارکان و اهداف قیام عاشورا:

القاء این مطلب که امام حسین(ع) بر علیه خلیفه مسلمانان خروج کرده و براساس حکم اسلام مستحق این کیفر بوده است.:

از جمله دیگر اقدامات جریان وهابیت در خصوص واقعه عظیم عاشورا ، میتوان به انتشار مقالات و پژوهش های به اصطلاح علمی ، در مجامع بین المللی اشاره کرد ، که با هدف موجه نشان دادن جنایات یزید بن معاویه نسبت به حسین بن علی (ع) ،قیام ایشان را نوعی خروج و شورش علیه خلیفه و حاکم زمان نشان داده و ایشان را باعث انشقاق امت واحده اسلام معرفی می نماید که یزید بن معاویه با دفع این شر اسلام را از چند پارچه شدن نجات بخشیده است.

TMP_ww4oI201955_1160

1 (1)تهاجم وهابیت نسبت به عاشورا

 

منابع:

 ابن العربی، قاضی ابوبکر، العواصم من القواصم، تحقیق محب الدین الخطیب، بیروت، مکتبه اسامة بن زید، 1399، ص 234 تا 231.

محمد بن اسـماعیل بخاری، صحیح بخاری، بیروت، دارالفکر، افست 1401، ج 8، ص 87. «عن ابن عباس عن النبی صلی اللَّه و سلم قال من کره من امیره شیئا فلیصبر فانه من خرج من السلطان شبرا مات میتة جاهلیة».

شوکانی، محمد بن علی بن محمد، نیل الأوطار من احادیث سید الاخیار، شرح منتقی الاخبار، بیروت، دارالجیل 1973، ج 7، ص 358، حذیفة بـن الیـمان: أن رسـول اللَّه صلی اللَّه علیه وآله وسلم قـال: یـکون بـعدی ائمة لا یهتدون بهدیی و لا یستنون بسنتی، و سیقوم فیکم رجال قلوبهم قلوب الشیاطین فی جثمان إنس، قال قلت: کیف أصنع یا رسول الله إن أدرکـت ذلک؟ قـال: تسمع و تطیع، و إن ضرب ظهرک و أخذ مالک فاسمع و أطـع.

مسلم بن حـجاج نیشابوری، صحیح مسلم، بیروت، دارالفکر، بی تا، ج 6، ص 23. «عرفجة قال سمعت رسول اللَّه صلی اللَّه علیه و سلم یقول من اتاکم و امـرکم جـمیع عـلی رجل واحد یرید ان یشق عصاکم أو یفرق جماعتکم فاقتلوه».

http://www.ashooranews.ir/fa/tiny/news-1756

 

ارسال نظر