گناه بنده مؤمن اینگونه پاک می شود

امام صادق علیه السلام در روایتی به نحوه پاک شدن گناه بنده مؤمن اشاره کرده اند.

خبرگزاری تیتر عاشورا روایت زیر را از کتاب أمالی مفید منتشر می‌کند.

    

امـام صـادق (علیه السلام):

اِنَّ العَبْدَ إذا کَثُرَتْ ذُنُوبُهُ وَ لَمْ یکُنْ عِندَهُ مایُکَفِّرُها إبتـَلاهُ اللّهُ تَعالی بِالحُزْنِ فَیُکَفِّرُ عَنهُ ذُنُوبَهُ.

چون گناه بنده (مؤمنی) فراوان شود و عمل صالحی نداشته باشد که جبران آن گناهان کند، خـداوند او را به غـم و انـدوه گرفتار می سازد تا گناهانش را پاک کند.

 

ارسال نظر