عوارض پرخوری

پیامبر اکرم (ص) در روایتی به عوارض پرخوری اشاره کرده اند.

خبرگزاری تیتر عاشورا روایت زیر را از کتاب میزان الحکمه منتشر می‌کند.

   

پیامبر خدا (ص):

مَن قَلَّ طُعمُهُ صَحَّ بَطنُهُ و صَفا قَلبُهُ و مَن کَثُرَ طُعمُهُ سَقُمَ بَدنُهُ و قَسا قَلبُهُ.

هر کس کم بخورد، بدنش سالم می ماند و صفای دل می یابد و هر که پرخوری کند، بدنش بیمار و قلبش سخت می شود.

 

 

ارسال نظر