بالاترین جایگاه نزد خداوند چیست؟

حضرت محمد صلی الله علیه و آله در حدیثی می فرمایند:

فوق کل ذی برٍّ برٌّ حتی یقتل فی سبیل الله فاذا قتل فی سبیل الله فلیس فوقه برٌّ.

بالاتر از هر کار خیری، خیر و نیکی دیگری است تا آنکه فردی در راه خدا کشته شود و بالاتر از کشته شدن در راه خدا خیر و نیکی نیست.

 

ارسال نظر