محدودیت دسترسی به دارو عامل اصلی نگرانی در بیماری های زنان استان مازندران

بررسی های میدانی نشان می دهد این روزها برخی داروهای مورد نیاز برای بیماری های زنان با کمبود روبرو بوده و بیماران در تهیه این گونه داروها دچار مشکل شده اند.

به گزارش پریسا حامی،خبرنگار تیتر عاشورا، مبتلایان به برخی بیماری های شایع زنان همچون فیبروم یا آندومتریوز در شهرستان بابل از وضعیت مناسبی برای دسترسی به برخی داروهای تجویز شده از قبیل دیفرلین در سطح داروخانه های شهری و استانی برخوردار نیستند و این مسئله موجب هدایت بیماران به بازار های موازی غیر قابل اعتماد و سودجویانه گشته است ، به طوری که برای هر ورق از این دارو باید هزینه هایی چندین برابری پرداخت شود.

شایان ذکر است آندومتریوز،بیماری ای که موجب نازایی احتمالی، درد لگن ، درد های شدید شکمی و ... میشود که نسبتا شایع،مقاوم به درمان و وابسته به علل ناشناخته است .

پایان پیام/

 

ارسال نظر