سفیر ایران: غرب در مذاکرات وین سیاست تهاجمی رسانه‌ای در پیش گرفته است

سفیر ایران در انگلیس هشدار داد: کشورهای غربی در مذاکرات وین سیاست تهاجمی رسانه ای غیردوستانه در پیش گرفته اند که سرشار از پیشداوری، تهدید، بزرگنمایی و مقصر سازی علیه ایران است.

به گزارش عاشورانیوز به نقل از خبرگزاری ایرنا، محسن بهاروند چهارشنبه شب با انتشار پیامی در صفحه اینستاگرامی خود افزود: البته این شیوه آنها در تعاملات با کشورهای غیر خودشان است. وقتی با آنها مذاکره نمی کنیم همه ابزار خود را بکار برده و ریاکارانه خود را طرفدار گفت و گو و تعامل نشان می دهند. آنها پیش از رضایت ما به مذاکره صبورانه با بسیاری از شرایط کنار آمده و حتی رفتاری التماس گونه در پیش می گیرند. وقتی از هر طرف این تقاضای بظاهر زیبا را طرح کرده و واسطه ها می فرستند تا قانع شده و بر سر میز مذاکره می نشینیم تازه توقعات عجیب و غریب خود را ابراز می کنند، حقی برای طرف مقابل قائل نشده و موضع تهاجمی و تند روانه در پیش می گیرند بطوریکه هر مذاکره کننده ای با هر خاستگاه سیاسی را از رویکرد سازنده و مثبت اندیشانه پشیمان می کنند.

وی افزود: اکثر رسانه های بزرگ و نام‌های آشنای جهانی در جریان اصلی رسانه های بین المللی عمدا آنها را در این بازی غیر منصفانه همراهی می کنند و آنقدر سخنان جانبدارانه خود را تکرار می کنند که حتی ممکن است سیاستمداران و دیپلمات‌های کهنه کار ما را هم گمراه کنند تا آنها نیز بر جبهه خودی فشار وارد نمایند.

سفیر ایران در لندن  گفت: باید اعتراف کرد که آنها مهارت خوبی در این بازی دوگانه و ریاکارانه دارند، ولی زوایای پیدا و پنهان این مانورها و بازی‌های تکراری، پس از سالیان دراز ظلم و فشار سیاسی و اقتصادی بر ملت ایران برای ما نیز روشن و ساده شده است.

وی با بیان اینکه «بنا نیست کسی از ما مرعوب و دچار انفعال شود یا منافع ملی ایران را فراموش نماید» افزود: من فکر می کنم راه مقابله با این رفتار موذیانه ابتدا مقاومت در مقابل این جنگ روانی و جلوگیری از انفعال در قبال آنان است و دوم اینکه برای مقابله با این فشارها باید تا جایی که ممکن است شفاف سازی کرد، با مردم صادق بود و مردم را نامحرم ندانست. حتی اگر در کوتاه مدت هم زیانی در اینکار باشد در بلند مدت می تواند باعث همبستگی مردم و حمایت آنان از دولت و حاکمیت گردد.

ارسال نظر