تحولات افغانستان؛ادامه جنگ در شهرهای غزنی و قندهار

درگیری و نبرد بین جنگجویان طالبان و نیروهای دولتی افغانستان در شبانه روز گذشته در شهرهای غزنی و قندهار به شدت ادامه داشت و در برخی از مناطق نیز طرفین درگیر به پیشروی هایی دست یافتند.

به گزارش عاشورا به نقل از خبرگزاری ایرنا، گروه طالبان در ۲۴ ساعت گذشته باحمله به شهرهای قندهار و غزنی ، مناطقی از این دو شهر را به کنترل خود درآوردند و درگیری به دو طرف در برخی از این مناطق همچنان ادامه دارد.

طالبان شب گذشته حوزه ششم امنیتی شهر غزنی را تصرف کرده و در حوزه اول و پنجم نیز پیشروی داشته اند و همچنین شهرستان «مالستان» این استان را نیز شب گذشته تصرف کردند  ودرگیری اطراف شهرستان جاغوری این استان هم ادامه دارد.

«نصیر احمد فقیری»، رئیس شورای استانی غزنی نیز هم به ایرنا گفت که دامنه جنگ و خشونت به مرکز شهر رسیده و اکنون ۵۰ درصد شهر غزنی را از دست داده ایم.

نمایندگان و شماری از ساکنان قندهار و غزنی هشدار داده اند که هرگونه بی توجهی به پیشروی طالبان عواقب خطرناکی در پی خواهد داشت.

از استان قندهار نیز گزارش شده است که نبرد سنگین بین افراد طالبان و نیروهای دولتی در حوزه‌‎های پنجم، هفتم، ششم، سیزدهم و پانزدهم قندهار ادامه دارد.

این منابع گفته اند که بیمارستانهای دولتی و قندهار مملو از زخمی و کشته ‌های این  درگیری است.

نمایندگان استان قندهار در مجلس، ناتوانی مدیریتی و بی‌پروایی دولت را عامل رسیدن جنگ به داخل شهر قندهار می ‌دانند.

خلیل احمد کاکر یکی از ساکنان قندهار در گفت وگوی تلفنی به ایرنا گفت که اگر دولت توجه جدی به جنگ قندهار نکند امکان دارد این شهر بدست طالبان سقوط کند.

به گفته وی اگر قندهار سقوط کند، وضعیت برای دولت افغانستان بشدت مشکل خواهد شد و طالبان این شهر را به مقر اصلی رهبران خود مبدل خواهند کرد.

از استان مرکزی بامیان افغانستان نیز گزارش شده است که شهرستان «سیغان» این استان شب گذشته بدست طالبان افتاده است و درگیری در برخی دیگر از شهرستانهای این استان ادامه دارد.

این نخستین شهرستان استان بامیان است که طی ۲۰ سال گذشته بدست افراد گروه طالبان افتاده است.

گروه طالبان مدعی است که حدود 85 درصد از افغانستان را در اختیار دارد.

همزمان با افزایش درگیری ها از قطر نیز  رسیده که شب گذشته هیأت مذاکره کننده دولت افغانستان با زلمی خلیل زاد فرستاده ویژه آمریکا در باره روند صلح گفت وگو کرده اند.

براساس گزارش  منابع خبری افغانستان در این نشست هیچ پیشرفت صورت نگرفته  است.

در چنین وضعیتی مردم افغانستان بشدت از عملکرد آمریکا در افغانستان طی ۲۰ سال گذشته انتقاد کرده و باور دارند که اگر آمریکا به افغانستان حمله نمی کرد اکنون زندگی مردم روند عادی داشت.

حسین محمدی به ایرنا می گوید که آمریکایی ها افغانستان در وضعیت بحرانی و دشواری قرار داده و احتمال دارد که هر لحظه در استانهای این کشور فاجعه رخ دهد.

 

ارسال نظر