میزان کاهش محبوبیت رئیس جمهوری آمریکا در ۷۶ سال اخیر بی سابقه بوده است

یافته های نظرسنجی جدید گالوپ نشان می دهد که میزان رضایت از جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در ۹ ماه نخست ریاست جمهوری اش بیشتر از هر رئیس جمهوری دیگر که از سال ۱۹۴۵ تاکنون بر سر کار آمده، کاهش یافته است.

به گزارش عاشورا نیوز به نقل از خبرگزاری ایرنا، نتایج این نظرسنجی که در تارنمای موسسه گالوپ منتشر شده،  نشان می دهد که محبوبیت بایدن ۱۱.۳ درصد کاهش یافته و از ۵۶ درصد سه ماه نخست ریاست جمهوری به ۴۴.۷ درصد در سه ماه اخیر نزول کرده است. این افت محبوبیت بیش از آن چیزی است که باراک اوباما، رئیس جمهوری اسبق آمریکا در ۹ ماه نخست ریاست جمهوری اش تجربه کرد و رضایت از عملکرد وی ۱۰.۱ درصد کاهش یافت.

میزان کاهش محبوبیت رئیس جمهوری آمریکا در ۷۶ سال اخیر بی سابقه بوده است

در مقام مقایسه، محبوبیت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا در ۹ ماه نخست ریاست جمهوری اش تنها ۴.۴ درصد کاهش یافت. میزان محبوبیت جیمی کارتر نیز که از ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۱ رئیس جمهوری آمریکا بود، در بدو زمامداری اش ۸.۹ درصد کاهش یافت.

محبوبیت بایدن در ماه ژوئیه (اوایل تابستان) و هنگامی اوجگیری موارد ابتلا به ویروس کرونا به شدت افت کرد و خروج آشفته آمریکا از افغانستان در پایان ماه اوت (اواخر تابستان) نیز میزان رضایت از عملکرد وی را بیش از پیش کاهش داد.

ارسال نظر