اهانت به قرآن کریم این بار در شهر رونیبه در سوئد

پلیس سوئد تحقیقات خود را برای دومین بار درباره حادثه توهین به قرآن کریم در شهر رونیبه آغاز کرد.

به گزارش عاشورا به نقل از «شیعه نیوز»، در پی کشف یک نسخه قرآن کریم پاره و پیچیده شده در برش های گوشت در خارج از یک فروشگاه عربی در شهر رونیبه در سوئد، پلیس این کشور برای دومین بار در این مدت کوتاه درباره حادثه توهین به قرآن در این شهر سوئد تحقیق کرد.

«اکرم ابوحمیدی» یکی از مسلمانان سوئد درباره این حادثه به تلویویون این کشور گفت: او چهارنفر دو مرد و دو زن را دیده است که در نزدیکی یک فروشگاه عربی یک قرآن پاره شده که در برش های گوشت پیچیده شده بود، قرار می دهند. روی آن عبارت هایی مانند «اسلام به پایان رسیده است» نوشته شده بود.

ابوحمیدی گفت: من از درون رنج بردم، زیرا ما در دوران جاهلیت زندگی نمی کنیم، بلکه در دوره ای متمدن به سرمی بریم.

وی افزود: با توجه به وضعیت رونیبه ما این جنایت را بسیار جدی می گیریم و به دقت آن را بررسی خواهیم کرد.

گفتنی است، یک هفته قبل از این حادثه، دو قرآن پاره و پیچیده شده در برش های گوشت خوک در نزدیکی کالینژ فولکتس پیدا شد. تحقیقات اولیه به دلیل کمبود شواهد لغو شده بود.

 

ارسال نظر