برنامه‌ تبلیغاتی ۷ نامزد ریاست جمهوری مشخص شد

ترتیب برنامه‌های قانونی تبلیغات ۷ نامزد احراز صلاحیت شده توسط شورای نگهبان به قید قرعه مشخص شد.

به گزارش عاشورا به نقل از خبرگزاری ایرنا، بر این اساس به قید قرعه اعداد  ۱۱ تا ۱۷  ترتیب پخش برنامه‌ها را روشن کرد.

آقایان سید امیرحسین قاضی زاده‌هاشمی‌با شماره ۱۱ ، محسن رضایی میرقائد با شماره ۱۳، علیرضا زاکانی با شماره ۱۷، سید ابراهیم رئیسی با شماره ۱۵، محسن مهرعلیزاده با شماره ۱۶، عبدالناصر همتی با شماره  ۱۲ و سعید جلیلی با شماره۱۴ در این قرعه از زمان پخش برنامه‌های خود آگاه شدند.

جدول پخش برنامه‌های  نامزدها به این ترتیب مشخص شد:

برنامه‌ تبلیغاتی ۷ نامزد ریاست جمهوری مشخص شد
 

 

ارسال نظر