روحیه وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم جهادی و پرتلاش است

نماینده مردم ملکان و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: روحیه وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم پرتلاش، جهادی است و همه آنها از جنس انقلاب هستند و امیدواریم با اخذ رای اعتماد و آغاز فعالیت دولت شرایط کشور بهبود پیدا کند.

به گزارش عاشورا نیوز به نقل از خبرگزاری ایرنا ،علی موسوی روز چهارشنبه در خصوص کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم تصریح کرد: نمایندگان با دقت در حال ارزیابی کامل گزینه های پیشنهادی وزارتخانه ها هستند. وزرای پیشنهادی در کمیسیون های تخصصی برنامه های خود را ارائه داده اند و این برنامه ها توسط نمایندگان بررسی و در مواردی نقد می شود.

وی ادامه داد: فضای موجود مجلس نسبت به کابینه پیشنهادی مثبت است و با توجه به شرایط موجود و ارزیابی نماینده در حوزه های تخصصی نتایج ارزیابی ها مطلوب خواهد بود. 

نماینده مردم ملکان در مجلس با اشاره به ترکیب سنی وزرای پیشنهادی گفت: مقام معظم رهبری فرمونده بودند که دولت جوان و انقلابی باشد و وزرا پیشنهادی هم جوان هستند و آیت الله رییسی به این موضوع مهم که در بیانیه گام دوم تاکید شده توجه ویژه داشته اند.

موسوی تصریح کرد: وزرای پیشنهادی جوان هستند و نسبت به سن خود سوابق خوبی دارند و در کل باید مجموع شرایط آنها بررسی شود. در مجموع گزینه های خوبی به مجلس معرفی شده است.​

ارسال نظر