زورخانه‌ای که به یک موزه تبدیل شد

یکی از موزه‌های مشهد ابعاد مختلف تاریخی را در یک زورخانه به نمایش گذاشته است.

به گزارش عاشورابه نقل از  خبرنگاران جوان،تاریخ خواسته یا ناخواسته در حال نوشته شدن است. همه روز‌ها از گذشته تا به حال بخشی از تاریخ بودند. در این میان برخی از افراد تلاش می‌کنند به هر شکل ممکن حافظ میراث گذشتگان خود بوده و سهمی هر چند کوچک در ثبت و ضبط تاریخ داشته باشند. مرشد رستم قاسمی یکی از افرادی است که به نوعی حق خود را به تاریخ ادا کرده است. او این روز‌ها با موزه‌ای که در یک زورخانه تأسیس شده است، نه تنها تاریخ فرهنگ پهلوانی را زنده نگه داشته بلکه جذابیتی دو چندان  به یک میراث قدیمی بخشیده است.

زورخانه‌ای که به یک موزه تبدیل شد

زورخانه‌ای که به یک موزه تبدیل شد


موزه «شه لافتی» که در روستای چهار برج شهر مشهد قرار گرفته، به نوعی موزه اولین‌ها است زیرا مؤسس این موزه عتیقه‌هایی همچون اولین تلویزیون مشهد را در آن به نمایش گذاشته است.
عیارخانه بخشی از موزه شه لافتی است. عیارخانه مکانی برای شنیدن نقالی‌های مربوط به شاهنامه است. در اصل این مکان به نوعی راوی تاریخ افسانه‌ای کشورمان به حساب می‌آید.

زورخانه‌ای که به یک موزه تبدیل شد

زورخانه‌ای که به یک موزه تبدیل شد


 

ارسال نظر