کتاب "هرمنوتیک حقوقی" اثر استاد «احمد واعظی» در بخش تازه های نشر بوستان کتاب قرار گرفته است.

به گزارش عاشورا به نقل از خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کتاب "هرمنوتیک حقوقی" اثر استاد «احمد واعظی» در بخش تازه های نشر بوستان کتاب قرار گرفته است.

هرمنوتیک حقوقی در معنای وسیع آن، شامل دو بخش متمایز است:

بخش هنجاری آن که منطق فهم و تفسیر متون حقوقی، اعم از قوانین و مقررات و رویه های قضایی و قراردادها را دربر می گیرد، عهده دار تنقیح اصول و قواعد و توصیه های روشی مربوط به فهم و تفسیر اینگونه متون است.

بخش دوم هرمنوتیک حقوقی، وجه فلسفی دارد و به بررسی مباحث و پرسش های نظری مربوط به متن حقوقی و فهم و تفسیر حقوقی می پردازد.

نوشتار حاضر، صرفاً متمرکز بر وجه فلسفی هرمنوتیک حقوقی است و از آن­جا که هرمنوتیک حقوقی در سیمای فلسفی آن، بخشی از فلسفه حقوق است، این اثر ذیل «فلسفة حقوق» قرار می گیرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

 

 

 

ارسال نظر