اجرای شنبه های کتاب با معرفی کتاب «زندگانی حضرت محمد (ص)»

کیوانی گفت: کتاب «زندگانی حضرت محمد (ص)» در قالب شنبه های کتاب به نویسندگی شهید آیت الله مطهری از انتشارات «صدرا» توسط کانون فرهنگی هنری رسول الله (ص) هفشجان معرفی شد.

به گزارش تیتر عاشورا به نقل از شبستان«محبوبه کیوانی» در گفتگو با خبرنگار در شهرکرد اظهار داشت: کتاب «زندگانی حضرت محمد (ص)» در قالب شنبه های کتاب به نویسندگی شهید آیت الله مطهری از انتشارات «صدرا» توسط کانون فرهنگی هنری رسول الله (ص) هفشجان معرفی شد.

 

مدیر کانون فرهنگی هنری رسول الله (ص) مسجد رسول الله (ص) شهر هفشجان ادامه داد: کتاب زندگانی حضرت محمد (ص) و کلمات قصار، بخشى از کتاب سیرى در سیره نبوى اثر استاد شهید آیت‌اللّه‌ مرتضی مطهرى است. این اثر شامل یک سخنرانى درباره تاریخچه زندگانى پیامبر (ص) به طور خلاصه و با زبان ساده و نیز تحلیل سخنانى چند از آن حضرت، به ضمیمه ترجمه صد سخن از آن بزرگوار مى ‌باشد.

 

وی ابراز کرد: کتاب «زندگانی حضرت محمد (ص)» در راستای محکومیت «توهین به پیامبر اعظم (ص)» توسط کشور فرانسه در قالب شنبه های کتاب معرفی شده است.

 

کیوانی گفت: ویژه برنامه های زیادی در همین راستا توسط کانون فرهنگی هنری رسول الله (ص) مسجد رسول الله (ص) شهر هفشجان برنامه ریزی و در حال اجرا است.

 

مدیر کانون فرهنگی هنری رسول الله (ص) مسجد رسول الله (ص) شهر هفشجان ادامه داد: نمایشگاه کتاب با موضوع حضرت محمد (ص)، مسابقه کتابخوانی، نمایشگاه خط و خوشنویسی با موضوع پیامبر اکرم (ص) و نمایشگاه نقاشی ازجمله فعالیت های کانون فرهنگی هنری رسول الله (ص) هفشجان در راستای محکومیت «توهین به پیامبر اعظم (ص)» است.


 

ارسال نظر