بخشی از تهاجمات و فتنه های وهابیت نسبت به عاشورا

تحریف تاریخ و سند سازی جهت تخریب ارکان و اهداف قیام عاشورا:

محقق:سید قاسم میرنبی بابلی

تحریف تاریخ و سند سازی جهت تخریب ارکان و اهداف قیام عاشورا:

تحریف تاریخ در خصوص حضور و شهادت حضرت علی اصغر علیه السلام ، حضرت رقیه سلام الله و ... در واقعه عاشورا :

از آنجاییکه یکی از دلایل اصلی اثبات قساوت سپاهیان یزیدبن معاویه در واقعه عاشورا به شهادت رساندن طفل شش ماهه (حضرت علی اصغر (ع)) و اسارت و ایجاد زمینه به شهادت رسیدن دختر سه ساله ای (حضرت رقیه ) که از فرزندان امام حسین (ع) می باشند است و شیعه از این دو بزرگوار به عنوان اسناد مظلومیت امام حسین (ع) و بی رحمی و قساوت سپاه کفر در کربلا یاد می کند ،آنها جهت محو این دو سند جهانشمول که به نوعی جنایت علیه بشریت است ،در برنامه ای  سازمان یافته اقدام به ایجاد و نشر شبهاتی در خصوص عدم حضور و شهادت این بزرگواران در واقعه عاشورا نموده است.

ارسال نظر