حذف قرآن از کتاب فارسی اول ابتدایی نماد اجرای ۲۰۳۰ است

معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان فارس، حذف تصویر قرآن از کتاب فارسی اول ابتدایی انتقاد کرد و آن را نماد اجرای سند ننگین ۲۰۳۰ دانست.

به گزارش عاشورا به نقل از «شیعه نیوز»، معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان فارس، حذف تصویر قرآن از کتاب فارسی اول ابتدایی انتقاد کرد و آن را نماد اجرای سند ننگین ۲۰۳۰ دانست.

مریم دل افکار با بیان اینکه نیاز جوامع بشری دنیا با چشم پوشی از جغرافیا، اقلیم و اعتقادات خاصشان به مباحث فرامادی انکار ناپذیر است، اظهار داشت: روی آوردن آنان به مبانی مهم شیعی از جمله مفاهیم بلند کتاب وحی، نشانگر نیاز افراد به مباحث بلند معنوی است.

وی در ادامه اضافه کرد: مایه تاسف است که اروپا و آمریکا آنچه که تحت عنوان آزادی ننگین است را به مزدوران داخلی تزریق می کند در قالب سند ۲۰۳۰ درحال پیگیری و اجراست.

معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان فارس، حذف تصویر قرآن از کتاب فارسی اول ابتدایی انتقاد کرد و آن را نماد اجرای سند ننگین ۲۰۳۰ دانست و عنوان کرد: بی تردیدبا حذف قرآن از کتب درسی نمی توانند افکار تشنه قرآن خاموش کنند، نسل آینده بر خلاف تصور معاندان مهدوی ترین نسل خواهد بود و همه این ها را مدیون و مرهون خون شهدائیم.

وی خاطرنشان کرد: توجه ویژه به مباحث پژوهشی مرتبط با این موضوع مهم و ترجمه آثار فاخر به زبان های مختلف دنیا می تواند در تمدن سازی در عرصه بین الملل راهگشا باشد و مایه ننگ است که برخی نفوذی پیگیر سند ۲۰۳۰ هستند.

 
 
 
 

 

ارسال نظر