اصول دین پایه های اعتقادی شیعه دوازده امامی است که به اعتقاد شیعیان اول باید به آنها ایمان آورد و بعد از آن به فروعی که از آن برخواسته است، پایبند بود.

به گزارش عاشورا به نقل از  باشگاه خبرنگاران جوان،اصول دین مربوط به اعتقاد است و فروع دین مربوط به عمل. اصول دین در زبان ها، زمان‌ها و اقوام مختلف صورت‌های مختلفی بخود گرفته است.

اصول دین به ترتیب عبارتند از:

۱- توحید: به معنی یگانگی خداوند بلندمرتبه است.

۲- نبوت: به معنی پیامبری محمد بن عبدالله و دیگر پیامبران الهی است.

۳- معاد: به معنی آن است که روزی همه مکلفان برای بازخواست و حساب در پیشگاه الهی گرد هم می‌آیند و هر کس به پاداش و کیفر خود می‌رسد.

۴- عدل: به معنی آن است که افعال خداوند متعال از سر دادگری و شایستگی است و به هیچ کس ستم نمی‌کند و هر چیزی را در جای خویش نگه می‌دارد و با هر موجودی، آن طور که شایسته اَست رفتار می‌کند.

۵- امامت: به این معنا که بعد از حضرت محمد (ص) دوازده امام معصوم منصب خلافت و امامت را بر عهده دارند و آنان منصوب خداوند متعال اند.


 

ارسال نظر