پاپ برای اولین بار مسلمانان اویغور چین را مظلوم خواند

پاپ برای اولین بار مسلمانان اقلیت اویغور در چین را مظلوم خواند؛ موضوعی که فعالین حقوق بشر سالها بود او را نسبت به چنین امری ترغیب می کردند

به گزارش تیتر عاشورا به نقل از العربی الجدید، پاپ فرانسیس در کتاب جدید خود تحت عنوان «بیایید برای رسیدن به آینده ای بهتر آرزو کنیم»می گوید: همه گیری کووید۱۹ باید دولت ها را به اندیشیدن درباره راهی دائمی برای ایجاد درآمد پایه جهانی ترغیب کند.

پاپ در یکی از فصل های کتاب که در آن در مورد مسیحیان مظلوم در کشورهای اسلامی صحبت می کند، آورده است: من همیشه به ستمدیدگان روهینگیا و اویغورهای بیچاره و ایزدی ها فکر می کنم.

خبر را در العربی الجدید ببینید

 

 

 

ارسال نظر