ظهور اسلام با واقعه غدیر به کمال رسانده شده است

پس از بعثت گام دوم ماندگاری دین خاتم واقعه بی نظیر «غدیرخم» است، پیامبر در اجتماع آخرین مسلمانان در حج، انسان را به مسیر سعادتی دعوت می‌کند که کاملاً بدیع و نوآورانه است.

به گزارش عاشورانیوز به نقل از خبرگزاری مهر، هجدهم ذی الحجه سالروز نصب الهی امام امیرالمومنین علی علیه السلام به ولایت و امامت و عید غدیر خم است.

در مسیر آرمان تعالی انسان از بدو خلقت آدم تا امروز همواره اتفاقات و رخدادهای گوناگونی شکل گرفته است. برانگیختن پیامبران در طول تاریخ و زمینه‌سازی هدایت انسان‌ها در مواجهه با شیطان، مهمترین نقطه اشتراک تمام حرکت‌های الهی برای نجات انسان است. انسان بدوی پس از مواجهه با شکل زیستن در جهان خاکی، رشد و بالندگی در مسیر بهره مندی از زندگی در کره خاک، همواره به خواسته‌های معنوی خویش و رسیدن به آرامش در پناه زیست معنوی چشم دوخته و از این رو، حضور پیامبران، تقابل شر و خیر را رقم زده آن گونه که این مواجهه در طول تاریخ به امری مداوم تبدیل شده است. پیامبران الهی می‌آمدند و می‌رفتند و عده‌ای را با خود همراه می‌کردند، تا آنجا که انسان در زیست ابدی خود نمی‌تواند توجه به معنویت را نادیده بگیرد. عبارت دیگر توجه به یافته‌های خدایی و زیست موحدانه اصل قرار می‌گیرد.

آنچه بشر در طول تاریخ آموخته است این نکته کلیدی است که خواسته‌های مادی محدود است اما در برآورده شدن درخواست‌های معنوی پایانی نیست. حالا بعد از سپری شدن تاریخ می‌فهمیم که انسان بیش از آنکه به مادیات نیازمند باشد به درک درست از معنویت نیازمند است. مسیر هدایت انسان از ابتدا تا اکنون بسیار قابل تأمل و جذاب است و شاید جذاب ترین لحظات آن پیامبری حضرت ختمی مرتبت باشد. که نقطه پایان نبوت در جامعه انسانی و بی شک نقطه اوج توجه به معنویت در فرایند تربیت بشری است.

اسلام با تمام آنچه در گذشته توسط پیامبران به عنوان دین به انسان عرضه شده است متفاوت است. به عبارتی همان‌گونه که دین مبین اسلام به پیامبری خاتم الانبیا شکل گرفته است، فکر تربیتی توجه به زندگی موحدانه نیز تکمیل و به بشریت ارائه شده است. در مسیر تطور اسلام عزیز که می‌توان آن را دین خاتم نامید نیز مراحل و مرتبه‌هایی شکل گرفته است که در هر نقطه آن می‌توان ساعتها ایستاد و به بلندای تمام تاریخ فکر کرد. این رخدادهای عظیم در دین مبین حکایت از عمق و تکامل توجه انسان به معنویت دارد.

بعثت مهمترین رخداد عصر دین مبین

«بعثت» پیامبر اکرم در دوران جاهلیت و التقاط رفتارهای جاهلی و خرافی مهمترین رخداد عصر دین مبین است. بر انگیختن پیامبر برای هدایت انسان تا آخرالزمان و نزول معجزه بی نظیر قرآن کریم، این برهه از تاریخ را از تمام ایام و پیش از خود متمایز کرده است. شکل دهی به یک جریان فکری در مرموزترین سرزمین با عقاید انسان‌های بدوی و جاهلی اش نقطه نورانی مهمی است که نمی‌توان مشابه آن را در طول تاریخ یافت. اقلیم حجاز و سبک زندگی عرب در این سرزمین مقدمه سخت‌ترین مواجهه معنویت با انسان خالی از هرگونه رویکرد به معنویت است و طبیعی است شکل‌دهی این مهم در این جامعه پایه‌های استوار را در ادامه مسیر ایجاد می‌کند.اینگونه است که بزرگان و پژوهندگان دین بعثت را احداث بنای رفیع هدایت انسان‌ها در ادامه تاریخ می‌دانند.

طبیعی است برای ماندگاری و بقا و ادامه حیات این حرکت روشن، نیاز به برنامه‌ریزی و تدوین راه‌های ماندگاری آن به چشم می‌آید. آنچه در پدیده اسلامی مبین قابل تأمل است این بخش از بنای اسلام عزیز است که پس از بعثت، پیامبر چگونه دین خاتم، تا همیشه تاریخ پاسخگوی خواسته‌های بشریت است، بشری که در هر نقطه از این مسیر اگر راه خود را گم کند نمی‌تواند از تعالی انسان در بستر اسلام بهره‌مند شود.

غدیر؛ آغاز مسیر سعادتی بدیع و نوآورانه

گام دوم ماندگاری دین خاتم واقعه بی نظیر «غدیرخم» است.پیامبر در اجتماع آخرین مسلمانان در حج، انسان را به مسیر سعادتی دعوت می‌کند که کاملاً بدیع و نوآورانه است. آنچه در این رخداد، رخ عیان می‌کند کمال گرایی پیامبر در افق‌های رفیع دین مبین اسلام است. با مروری کوتاه بر خطبه غدیر و اتفاقات روز غدیر در میابیم چقدر این حرکت، هوشمندانه جذاب و جهانی است. تمدن اسلام در نگاه هدایت موحدانه خود به جامعه بشری، ظهور اسلام را با واقعه غدیر به کمال رسانده است و ابلاغ این کمال اگر شکل نگرفته باشد گو اینکه بنای اسلام با نقصان مواجه خواهد شد.واقعه غدیر چند نقطه طلایی دارد:

اول؛ فراخوان مسلمانان جهت شرکت در آخرین حج با حضور پیامبر؛

دوم؛ جمع شدن مسلمانان در محل غدیر خم که چهار راه ارتباطی جهان اسلام است؛

سوم؛ ایراد خطبه غدیر با تمام عظمت‌ها و دقت‌ها و آینده نگری ها؛

چهارم؛ بیعت باوری که چیزی فراتر از خلافت است و تأسیس نهاد بی نظیر امامت توسط پیامبر اکرم.

به نظر می‌رسد غدیر خم آنقدرعظیم است و آنقدر قابل تأمل است که می‌توان ساعت‌ها در جهت این اتفاق بی نظیر نوشت و گفت. به نظر می‌رسد تأسیس نهاد امامت که در خطبه غدیر به آن تصریح شده است نقطه اکمال کمال دین مبین اسلام است. به عبارتی در فرایند معنویت بشری این همان نقطه کاملاً نوآورانه است.

شاید جذاب ترین بخش این فرآیند بعد از بعثت بنای اسلام است و غدیر که کمال دین است و عاشورا که بقا دین را به همراه دارد، رسیدن به عصر «ظهور» و حضور امام معصوم در ادامه تاریخ است

این بعثت و کمال دین در حادثه نزول قرآن و برانگیختن پیامبر و امامت حضرت امیرمومنان علی علیه السلام طبیعتاً نیاز به جریان اجتماعی فراگیر دارد، جریانی که بتواند چهره نفاق را از اسلام اصیل متمایز کند و بقای اسلام و غدیر را برای همیشه تنظیم نماید. این حادثه بعد از غدیر در «عاشورا» شکل می‌گیرد. سپاه نور در مقابل سپاه نفاق می‌ایستد، تقابل کربلا تقابل اسلام و غیر اسلام نیست، تقابل اسلام اصیل و اسلام نفاق است. دردناکی کربلا و مصیبت آن اینجاست که برای زلال سازی انسان‌ها و ماندگاری این حرکت باید این گونه سوگ حماسه‌ای عظیم آفریده شود تا کربلا غیر از جنبه مصیبت و درد و داغ، تکلیف بزرگ‌تری در فرآیند دین خاتم به عهده داشته باشد. و آنهم چیزی نیست جز تضمین بقای اسلام برای همیشه.

تاکید می‌کنم که ما در این نوشتار در پی آنیم که بدانیم چه الزاماتی اسلام را به دین خاتم تبدیل کرده است.

شاید جذاب ترین بخش این فرآیند بعد از بعثت بنای اسلام است و غدیر که کمال دین است و عاشورا که بقا دین را به همراه دارد، رسیدن به عصر «ظهور» و حضور امام معصوم در ادامه تاریخ است. دین خاتم اینگونه تا همیشه باقی می‌ماند و این مسیر در هیچ دین و آئین دیگری با این دقت طراحی نشده است. در بیان معجزه دین اسلام توجه با شکل گیری این مسیر اجتناب ناپذیر است.

از بعثت، غدیر، عاشورا تا عصر ظهور و تشکیل حکومت مهدوی در آخرالزمان با این مقدمات قابل تصور و تحلیل است. تمام اتفاقات کوچک در طول تاریخ در این قاب قابل دیدن می‌شوند. اینها تنها وقایع تاریخی نیستند، بلکه در خود رمزی و نمادین نهفته دارند که اگر به خوبی بازگشایی شود، انسان را به سوی «حیات طیبه» رهنمون می‌شود.بعثت پس از فوران جاهلیت انحراف انسان‌ها از فطرت خدا گرا توسط پیامبر اکرم به ارمغان آورده شد، غدیر حادثه شگرف آینده‌نگر که پیامبر رسالت خود را با تأسیس نهاد امامت استمرار بخشید تا مردم بدانند تا همیشه تاریخ حجت بر مردم کیست، عاشورا رویداد عبرت ساز که به علم اصلاح دین را و بازپس‌گیری آن از جریان نفاق را بنا نهاد و ظهور پایان باشکوه جدال حق و باطل است که باطل در جهان خود فرو رفته و حق با سلاح قسط و عدل فراگیر می‌شود.

 

ارسال نظر