کلام امیر/ گلایه از غافلان

بخشی از خطبه شماره ۱۷۵ حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام با موضوع " علوم بی پایان امام علیه السّلام" که به ترجمه مرحوم دشتی نگارش شده است.

تیتر عاشورا: برخی از شارحان نوشته اند حضرت امیرالمومنین علیه السلام  این خطبه را هنگامی که به ستون مسجد مدینه تکیه داده بودند ایراد فرمودند:

.نکوهش غافلان
ای بی خبرانی که آنی مورد غفلت نیستید، و ای ترک کنندگان فرامین الهی که از تمامی کارهایتان بازخواست می شوید شما را چه شده است که از خدای خود روی گردان و به غیر او گرایش دارید چونان چار پایانی که چوپان آنها را در بیابانی و با خیز، و آب هایی بیماری زا رها کرده است. گوسفندان پروار را می مانید که برای کارد قصّاب آماده اند ولی خودشان نمی دانند چه آن که هر گاه به گوسفندان با مقداری علف نیکی کنند یک روز خود را یک عمر پندارند، و زندگی را در سیر شدن شکم ها می نگرند.

  •  

 

ارسال نظر