بخشی از تهاجمات و فتنه های وهابیت نسبت به عاشورا

تحریف تاریخ و سند سازی جهت تخریب ارکان و اهداف قیام عاشورا:

محقق:سید قاسم میرنبی بابلی

تحریف تاریخ و سند سازی جهت تخریب ارکان و اهداف قیام عاشورا:

اتهامات تاریخی در خصوص علت وقوع حادثه عاشورا (مانند اتهام راهزنی به امام حسین علیه السلام در راه مکه به کوفه و یا اختلاف حسین(ع) و یزید بر سر یک زن به نام " اُرَینَب " همسرعبدالله بن سلام):

دشمن در راستای تحریف فرهنگ عاشورا اقدام به تخریب ارکان به وجود آمدن این واقعه عظیم نموده است، بصورتی که با بیراهه بردن افکار عمومی نسبت به دلیل اصلی قیام عاشورا و دشمنی یزید بن معاویه با امام حسین(ع) ایجاد شبهات متعددی نموده است ،که می توان به دو شبهه ای که متاسفانه در جامعه و فضای مجازی امروزی نشر پیدا کرده اشاره نمود ، که با طرح این شبهات ضمن تخریب چهره الهی امام حسین(ع) ، اقدام یزید بن معاویه در لشکر کشی و به شهادت رساندن این امام همام را موجه نشان می دهند. که کلیه شبهات فوق براساس سندهای تاریخی کذب محض می باشد

 

ارسال نظر